پرونده سازی واهی بازجویان وزارت اطلاعات علیه منصوره بهکیش جهت ادامۀ بازداشت وی

 بازجویان وزارت اطلاعات برای ادامه بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی منصوره بهکیش از حامیان مادران عزادار اتهام واهی اقدام علیه امنیت نظام و اتهام افتخار آمیز عضویت در مادران عزادار را به او داده اند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
. روز چهارشنبه ۸ تیرماه پس از چند هفته پیگیری مستمر خانواده بهکیش بالاخره منشی دفتر شعبه ۲ بازپرسی امنیت به خانواده وی اعلام کرد که خانم بهکیش به اتهام اقدام علیه امنیت نظام و عضویت در گروه غیر قانونی مادران عزادار بازداشت شده است. بازجویان وزارت اطلاعات برای ادامۀ بازداشت غیر قانونی و غیر انسانی دستگیر شدگان از اتهامات واهی ودروغین مانند اقدام علیه امنیت نظام استفاده می کند.بازجویان وزارت اطلاعات حامی مادران عزادار بودن را به عنوان اتهام بر علیه ایشان بکار برده اند اتهامی که مایۀ افتخار هر مادر ایرانی است.

از طرفی دیگر علیرغم گذشت چند هفته از دستگیری خانم بهکیش هنوز خانواده وی بجز یک تماس تلفنی کوتاه و کنترل شده نتوانستند با او ملاقات داشته باشند تا از وضعیت و شرایط عزیزشان مطلع شوند.او همچنان در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ بسر می برد.

خانم منصوره بهکیش از حامیان مادران عزادار روز یکشنبه ۲۲ خردادماه در یکی از فروشگاه ها مورد یورش وحشیانۀ مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفت و همراه با تعدادی دیگر دستگیر و به بند ۲۰۹ زندان اوین شکنجه گاه وزارت اطلاعات منتقل گردید.او پیش از این به خاطر شرکت در اعتراضات مادران پارک لاله (مادران عزادار) دستگیر شده بود و چند روز پس از آن آزاد گردید. این خانواده سرافراز ۶ جانباخته را تقدیم راه آزادی مردم ایران نموده است که اسامی آن جانباختگان به قرار زیر می باشد:زهرا بهکیش و همسرش سیامک اسدیان، محمود ،محمد ،محسن و علی بهکیش که همگی آنها در دهۀ ۶۰ به شهادت رسیدند.

بیگی رئیس شعبۀ ۲ بازپرسی امنیت دادگاه انقلاب مستقر در زندان اوین پرونده زندانی سیاسی منصوره بهکیش را در دست دارد. این فرد که خود از بازجویان وزارت اطلاعات است پرونده اکثر مادران پارک لاله را به عهده می گیرد و همراه با سایر بازجویان وزارت اطلاعات اقدام به اتهام سازی و پرونده سازی دروغین علیه فعالین سیاسی،وکلا،دانشجویان ، فعالین زنان و سایر اقشار جامعه می زنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،دستگیری،بازداشت ،نگهداری در سلول انفرادی،بازجویی و پرونده سازی دروغین علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار تسریع در اعزام گزارشگر ویژه سازمان ملل برای بازدید از زندانها و تهیۀ گزارش از جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای و ارائۀ آن به سازمان ملل جهت رسیدگی می باشد.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
۱۲ تیر ۱۳۹۰ برابر با ۰۳ ژولای ۲۰۱۱
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگران ویژه زنان،دستگیریهای خودسرانه و شکنجه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

ارسال دیدگاه