علی خامنه ای اعتراض های مردم سوریه را محکوم کرد

علی خامنه ای ناآرامی های سوریه را به اسرائیل و آمریکا نسبت داد و گفت : در حوادث سوریه دست آمریکا و اسرائیل آشکار است.

رادیو فرانسه :
در توضیح بیشتر این نظر رهبر حکومت اسلامی ایران نخست مدعی شد که جوهر تحولات منطقه که او البته از آنها با عنوان “بیداری اسلامی” یاد کرد ضدیت با اسرائیل و آمریکاست و بر اساس معیارهای جمهوری اسلامی ایران هر جا که به سود آمریکا و اسرائیل شعار داده شود، آن حرکت انحرافی است و در مورد حوادث سوریه هم دست آمریکا و اسرائیل به خوبی آشکار است.

 خامنه ای در جای دیگری از سخنانش مدعی شد که دولت های آمریکا و سوریه با تلاش برای شبیه سازی حوادث مصر، تونس، یمن و لیبی در سوریه سعی می کنند حکومت بشار اسد را که در خط مقاومت قرار دارد دچار مشکل کنند اما ماهیت حوادث سوریه با ماهیت حوادث دیگر کشورهای منطقه متفاوت است.

این اولین بار است که رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد رویدادهای سوریه موضع می گیرد و صریحاً همانند بشار اسد تظاهرات اعتراضی در این کشور را حاصل توطئۀ کشورهای خارجی و مشخصاً آمریکا و اسرائیل توصیف می کند. حوادث روسیه تاکنون به کشته شدن ۱۵۰۰ تن از ناراضیان توسط نیروهای دولت بشار اسد و آواره و پناهنده شدن دهها هزار سوری در کشورهای همسایه منجر شده است. ناراضیان سوریه صریحاً می گویند که افراد بسیج و سپاه پاسداران ایران در کنار ارتش سوریه درسرکوب مردم این کشور مستقیماً شرکت دارند.

کشورهای غربی می گویند که جمهوری اسلامی ایران با ارسال اسلحه و تجهیزات ردیابی و شناسایی مخالفان به سوریه رژیم بشار اسد را در سرکوب مخالفانش یاری می رسانند. به تازگی اتحادیۀ اروپا فرماندۀ سپاه پاسداران محمد علی جعفری، رستم قاسمی، فرماندۀ سپاه قدس سپاه پاسداران ایران و حسین طائب مسئول حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران ایران را به دلیل نقش شان در سرکوب مردم سوریه مورد مجازات قرار داد.

دولت بشار اسد تنها متحد جمهوری اسلامی ایران در منطقه است. حکومت اسلامی تهران به یاری رژیم دمشق کمک های نظامی و لجستیکی اش را در اختیار حزب الله لبنان می گذارد. از این نقطه نظر سقوط بشار اسد برای حکومت اسلامی ایران شکستی راهبردی در منطقه به شمار می رود.

دولت های غربی موضع دوگانۀ جمهوری اسلامی ایران را در قبال اتفاقات سوریه و دیگر کشورهای عربی نشانۀ ریاکاری و تزویر این حکومت دانسته و افزوده اند که حکومتی که تظاهرات مسالمت آمیز مردم خود و مردم کشوری دیگر، سوریه، را سرکوب می کند نمی تواند در پشتیبانی اش از حرکت های مشابه در دیگر کشورها صمیمی و صادق باشد.

ارسال دیدگاه