امین حصوری: ما مخاطبان معذب خاموش

در حاشیه «شهادت» هدی صابر و اقدام به اعتصاب غذای نامحدود دوازده تن از زندانیان سیاسی (دنباله…)

یک سال زندان تعلیقی برای خالد حسینی فعال کارگری

 روز شنبه ۲٨ خرداد ماه ۹۰ محاکمه ی خالد حسینی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در شعبه ی ۲ دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شد. در این جلسه ی محاکمه که فقط چند دقیقه طول کشید، خالد حسینی به یک سال زندان تعلیقی که در ۵ سال معلق شده است، محکوم شد. (دنباله…)

شیرین عبادی درخصوص اعتصاب غذای ۱۲ زندانی: مرگ زندانیان در زندان سیستماتیک است؛ اجابت درخواست اعتصاب کنندگان وظیفه اساسی جمهوری اسلامی است

شیرین عبادی در خصوص مسوولیت حکومت ایران در قبال زندانیان سیاسی به کمپین گفت: « طبق قانون مسوولیت حفظ جان و همچنین سلامتی هر زندانی بر عهده مقامات مسوول زندان است. (دنباله…)

احمد زاهدی لنگرودی: شمایل ِ همه‌ی سهراب‌ها

این یادداشت بنا ندارد متنی سیاسی باشد یا داعیه‌دار دفاع از مظلومیت شخصی، صرفاً نگاهی است از منظر زیباشناختی به یک عکس، از یکی از کشته‌شدگان اعتراضات پس از انتخابات سال ۸۸ در ایران. عکس شمایلی از سهراب اعرابی.   ادامه »