اسماعیل هوشیار : درگذشت مهدی افتخاری ( فرمانده فتح الله )

در سال ۱۳۶۰ و فضای سنگین امنیتی در تهران، فرمانده فتح الله در کمترین زمان، توانسته بود طراحی و اجرای عملیاتی را به سرانجام برساند که طی آن عملیات آقای بنی صدر و آقای مسعود رجوی با یک هواپیمای شکاری از تهران به پاریس پرواز کردند و از همان زمان نام مهدی افتخاری با فرمانده فتح الله گره خورد!

 یادش تا همیشه گرامی است . نفرین بر تمام قدسین عالم که ارزش انسان را در زیر مجموعه ایدئولوژی ارتجاعی و پوسیده خودشان قرار میدهند .

قبل از اینکه اولین بار او را از نزدیک ببینم فقط از او شنیده بودم. در سال ۱۳۶۰ و فضای سنگین امنیتی در تهران، فرمانده فتح الله در کمترین زمان، توانسته بود طراحی و اجرای عملیاتی را به سرانجام برساند که طی آن عملیات آقای بنی صدر و آقای مسعود رجوی با یک هواپیمای شکاری از تهران به پاریس پرواز کردند و از همان زمان نام مهدی افتخاری با فرمانده فتح الله گره خورد!

من او را اولین بار در نشستهای طعمه ( تابستان ۱۳۸۰ ) دیدمش که رهبر عقیدتی در حضور جمع ۵ هزار نفره به زعم خودش او را در چشم بقیه با بدترین الفاظ خرد کرد…میدانید چرا ؟ چون نه آن انقلاب منگل ساز ایدئولوژیک را قبول داشت و نه قداست و امام زمانی مسعود رجوی را … و خوب میدانست که استراتژی مرده ارتش آزادیبخش در مسیر ناکجا آباد دیریست ( ۱۳۶۷ ) تمام شده و در بن بست است! آقای مسعود رجوی در آن نشست خطاب به تمام جمع اینچنین گفت: این فرمانده فتح اللهی که در ذهن شما هست، اولا خیلی ترسو است همان زمان ۱۳۶۰ هم ترسیده بود و من خودم فرماندهی عملیات شکاری را به عهده گرفته بودم!!

 دوما این فرمانده فتح اللهی که در ذهن همه شما است دزد هم هست و میرود غذا میدزدد و یواشکی میخورد!

 راستش همه جملات دقیقا در ذهنم نیست؛ اما نهایتا حرف دل مسعود رجوی یادم مانده است. بعد از اینکه مقداری از همین صفات مثلا خرد کننده و کوچک ائمه جاکش را به فرمانده فتح الله نسبت داد نهایتا گفت: این فرمانده فتح اللهی که در ذهن همه شماست در ضمن خیلی هم از مرحله پرت است چون تحلیل کرده که امریکا روزی به عراق حمله میکند و صدام سرنگون میشود ….. حالا همه با هم بخندید!

 تمام آن حرفها و غضب مسعود فقط به خاطر همین حرف و تحلیل خطی فرمانده فتح الله بود. بعد هم آقای رجوی شخصی به نام فرید را که در قسمت سیاسی بود صدا کرد و به او گفت که برای جمع تشریح کند که تحلیل فرمانده فتح الله بیخود است و جنگی در راه نیست و فقط تحلیل و نظر من درست است ….!  

کمتر از ۲ سال بعد تحلیل فرمانده فتح الله درست درآمد. و این گناهی نابخشودنی در دستگاه توحیدی رهبر عقیدتی است . در قانون اساسی انقلاب ایدئولوژیک هم یک بند تپانده بودند به نام ” قطب شدن ممنوع !”   قطب فرد یا افرادی هستند که از مسعود بیشتر میفهمند ، بیشتر زندان بوده اند ، شجاعترند ، قدرت تشخیص بهتری دارند ، …. و خلاصه در همه زمینه ها از مسعود رجوی یا همان رهبر عقیدتی بالاتر هستند!

و این جرم و گناه است و جزای این گناه فرمانده فتح الله ماندن و همانجا دفن شدن است بقیه شیرجه زدند به زیر دامن بورژوازی و مشغولند! والموفون به‌الفرار إذا پاریس فی‌ مقدسنا و ملنگنا والضّرّاء وحین الفرار أولـئک الّذین مشنگ وأولـئک هم دونگ…..  

 در فکرم بود که با شروع جنگ امریکا و صدام، که درستی نظر و تحلیل فرمانده فتح الله را  ثابت کرد، اگر مسعود رجوی و کلا دستگاه عقیدتی توحیدی، چنین ظرفیتی را  داشت تا مهدی را صدا کند و صراحتا اذعان کند که حرف مهدی درست بود و من  و بقیه اشتباه کردیم و بعد از نظرات استفاده انسانی و درستی کند….   آخ ببخشید چنین فکری به ذهنم زد که اگر چنین ظرفیتی وجود داشت سرنوشت هزاران انسان به چنین گندابی کشیده نمیشد.

اینکه طرف در صحنه سیاسی مثل اسب شیهه میکشد و مدعی است هر کس بهتر بود ما زانو میزنیم ….. از اولش هم خالی بندی بود . که تو در درون چه کردی که برون خانه آیی !؟ کم نبودند و نیستند انسانهای مثل فرمانده فتح الله که صلاحیت و توانایی بسا بیشتری از مسعود رجوی دارند .  اما خدای ماده روی زمین و اینکه فقط مسعود رجوی صلاحیت دارد و میتواند هر شب با ائمه جاکش نشست بگذارد و ……با زور تبدیل شدن به چهره ای ….

 و بالاخره آخرین بار شش ماه بعد از آن نشست کذایی طعمه ، در سوله زرهی دیدمش که مشغول انجام کاری بود ظاهری شکسته و خمیده و مثل همیشه در فکر هم بود . خیلی آرام گفتم کمک نمیخواهی ؟ خیلی آرام لبخندی زد و گفت : نه . این وسایل را باید ببرم آنطرف . بعد از ناهار هم برگردانم همین طرف….   و از تنظیم رابطه گرم و صمیمی بقیه نفرات فهمیدم که رهبر عقیدتی ( حاج مسعود رجوی ) تیرش بد جور به خطا رفته بود . قلبی که فرمانده فتح الله با رفتار و کردار انسانی اش در آن جا میگرفت رهبر عقیدتی با زور و ضرب و تبلیغ و نشست و قدیس بازی و امام زمان بازی ….. میخواست واردش شود . زهی خیال باطل ! 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5KIHoUNh3gQ  

اسماعیل هوشیار
ژنو ۱۶ . ژوئن. ۲۰۱۱ ۲۶ خرداد ۱۳۹۰ 
hoshyaresmaeil@yahoo.com
 www.tipf.info

ارسال دیدگاه