صادق افروز: کشمکش باند های حکومتی در جذب جوانان

مگس های پیرامون بیت رهبری که در هراس از شعار ” مکتب ایران “،  خانه و کاشانه شان را بر باد رفته می دیدند  از خواب بیدار شدند و فریاد “وا رهبرا “و “وا مسلمانا ” سر دادند و از خداوندشان تقاضا کردند این بی دینان منحرف  را که اینگونه کمر به قطع ریشه ولایت بسته اند  وچیزی کم از فرماسونری ها و بابی ها ندارند ساقط کند. (دنباله…)

اطلاعیه اتحاد بین المللی در پشتیبانی از کمپین ۲۰ ژوئن برای حمایت از زندانیان سیاسی

از کمپین سراسری بیستم ژوئن در حمایت از زندانیا ن سیاسی پشتیبانی می کنیم! (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: رویاروئی با «فرع» در جدال با «اصل»

آن شخص اصلاح طلبی که از اصلاح پذیری حکومت اسلامی نومید شده باشد دیگر اصلاح طلب نیست تا از انتقاد انحلال طلبان از اصلاح طلبان دلگیر و از همراهی با آنها نومید شود. آن کس هم که اصلاح طلب باقی مانده است دلیلی ندارد که بخواهد به انحلال طلبان بپیوندد. ما «اصلاح طلب انحلال طلب» نداریم اما «اصلاح طلب سابق و انحلال طلب لاحق» می توانیم داشته باشیم. (دنباله…)

اسماعیل هوشیار : درگذشت مهدی افتخاری ( فرمانده فتح الله )

در سال ۱۳۶۰ و فضای سنگین امنیتی در تهران، فرمانده فتح الله در کمترین زمان، توانسته بود طراحی و اجرای عملیاتی را به سرانجام برساند که طی آن عملیات آقای بنی صدر و آقای مسعود رجوی با یک هواپیمای شکاری از تهران به پاریس پرواز کردند و از همان زمان نام مهدی افتخاری با فرمانده فتح الله گره خورد! (دنباله…)