ضرب و شتم هدی صابر پیش از انتقال به بهداری زندان

هم بندیهای هدی صابر شهادت داده اند که این فعال سیاسی در زمانی که از شدت درد به درمانگاه منتقل می شد، توسط ماموران زندان مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

کلمه :
زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین امروز در ملاقات با خانواده هایشان اعلام کرده اند که هدی صابر روزنامه نگاری که در این بند دست به اعتصاب غذا زده بود، وقتی توسط ماموران زندان به درمانگاه منتقل می شد، مورد ضرب و شتم شدید نیروهای امنیتی قرار گرفت، در حالی که وضعیت جسمانی او به شدت وخیم و در اعتصاب غذا بوده است.

به گزارش کلمه، هدی صابر همچنین پس از بازگشت از درمانگاه با حال جسمانی وخیم از این نحوه برخورد نیروهای امنیتی با خود به هم بندانش گلایه کرده است. بر اساس این گزارش،  دوشنبه ها روز ملاقات زندانیان بند ۳۵۰ با خانواده هایشان است همان بندی که هدی صابر ، فعال ملی – مذهبی و روزنامه نگار نیز در آن نگهداری می شد.

بزودی شهادت نامه ۶۰ زندانی سیاسی بند ۳۵۰ منتشر می شود.

شهادت نامه ای که دلایل مرگ مظلومانه این روزنامه نگار پس از اعتصاب غذا و ضرب و شتم ماموران امنیتی هنگام انتقال وی به بیمارستان را توضیح می دهد.

هدی صابر و امیرخسرو دلیر ثانی دو فعال ملی – مذهبی در پی شهادت هاله سحابی اعلام کرده بودند که در اعتراض به فاجعه روز چهارشنبه ۱۱ خرداد ماه ۹۰ و تهاجم منجر به مرگ فرزند اول سحابی بزرگ که مادرصفت و خواهرگونه در خدمت مردمان و آسیب دیدگان وقایع دو سال اخیر میهن بود، از‌ غروب پنجشنبه ۱۲ خرداد ماه در بند ۳۵۰ زندان اوین بدون طرح هیچ گونه مطالبه و خواسته شخصی، دست به اعتصاب غذای‌تر می‌زنند.

این اعتصاب غذا منجر به شهادت هدی صابر ، روزنامه نگار و فعال ملی –مذهبی شد.

رضاهدی صابر روزنامه نگارو فعال سیاسی که از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ زندان اوین بود در  پی اعتصاب غذا و حمله قلبی سه روز قبل درگذشت.

ارسال دیدگاه