گفتگو با دکتر فریبرز رئیس دانا در مورد حکم دادگاه و اتهامات به وی

شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران را به یک سال حبس محکوم کرد.
فریبرز رئیس دانا به دلیل عضویت در کانون نویسندگان ایران، تنظیم بیانیه‌های «جریان فتنه‌ی ٨٨»، بیانیه علیه نظام و تبلیغ چهره‌های وابسته به گروهای چپ و مارکسیست همانند صمد بهرنگی و خسرو گلسرخی، محکوم شده است

ارسال دیدگاه