فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان و عضو کانون نویسندگان ایران به یک سال حبس محکوم شد

شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران را به یک سال حبس محکوم کرد.

کانون مدافعان حقوق کارگر:
 فریبرز رئیس دانا به اتهام عضویت در کانون “غیر قانونی” نویسندگان ایران، تنظیم بیانیه‌های “جریان فتنه‌ی ٨٨”، بیانیه علیه نظام و تبلیغ چهره‌های وابسته به گروهای چپ و مارکسیست همانند صمد بهرنگی و خسرو گلسرخی، شرکت در مراسم سالگرد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، صدور بیانیه علیه سانسور، مصاحبه با رسانه‌های بی بی سی و صدای آمریکا، متهم کردن جمهوری اسلامی به آزار و تجاوز و شکنجه زندانیان و فرمایشی قلمداد کردن دادگاههای جمهوری اسلامی، به یک سال حبس محکوم شد.
این حکم در تاریخ ۲۱/٣/۹۰ ابلاغ شده است و رئیس دانا به مدت ۲۰ روز فرصت دارد خود را معرفی کند و یا اعتراض خود را نسبت به حکم، اعلام نماید.ـ

ارسال دیدگاه