فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان و عضو کانون نویسندگان ایران به یک سال حبس محکوم شد

شعبه ۲٨ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی محمد مقیسه، فریبرز رئیس دانا، اقتصاددان و عضو کانون نویسندگان ایران را به یک سال حبس محکوم کرد. (دنباله…)

تقی روزبه: تاکتیک های گشاینده و تاکتیک های بازدارنده

 با فرا رسیدن خرداد ماه و فصل مناسبت های مهم، بار دیگر تب چگونگی تاکتیک و برگزاری اعتراضات سراسری و خیابانی داغ شده است. از همین رو شاهد تکاپوی شورای هماهنگی سبز در برگزاری سالگرد ۲۲ خرداد که گوئی خود را متولی و صاحب اختیار جنبش اعتراضی دو ساله اخیر می داند، هستیم. (دنباله…)

دستگیری شاهرخ زمانی کارگر نقاش

شاهرخ زمانی کارگر نقاش از اعضای سندیکای نقاشان و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای کارگری در تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۰ دستگیر شده و به زندان تبریز انتقال یافت و اکنون در تبریز زندانی است (دنباله…)

قبض آب و برق مدارس را اولیا می دهند

جمهوری جهل و جنایت عمامه اش را بالاتر بگذارد!
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مدیران برخی مدارس سعی می‌کنند هزینه‌های سربارشده به مدرسه را به اطلاع والدین برسانند و آنها را در پرداخت قبوضی مانند آب، برق، گاز سهیم کنند. (دنباله…)

علم‌الهدی: دختری که روسری‌اش عقب می‌رود از هر درنده و گزنده‌ای خطرناک‌تر است/

دختر روی زین دوچرخه با ایمان پسر جوان چه می‌کند؟ دوچرخه سواری دختر در حیاط خانه حرام نیست ولی بیرون باید جلویش را گرفت (دنباله…)