تجمع اعتراضی تعدادی ازسندیکاهای معتبر فرانسه و سویس در حاشیه کنفرانس جهانی کار در حمایت ار کارگران ایران

دیروز ( نهم ماه ژوئن) تجمع بزرگی از طرف چند سندیکای معتبر فرانسه و سویس درحاشیه برنامه های رسمی صدمین کنفرانس بین المللی سازمان کار که هم اکنون در شهر ژنو جریان دارد، در دفاع از حقوق کارگران ایران و حمایت از کارگران زندانی برگزار شد.

رادیو فرانسه :
درعین حال سندیکای کارگران شرکت واحد از اقداماتی که برای همبستگی با کارگران ایران صورت گرفته است تشکر کرد. در این بیانیه آمده است، “ما به خود می بالیم و از تمامی یارانی که ما را یاری می دهند تا صدایمان خاموش نشود و امیدمان بیشتر شود تشکر می کنیم و امید داریم که ما هم بتوانیم روزی برای خواست های انسانی و اقتصادی آنها همین کار را انجام دهیم و از راه دور دستشان را می فشاریم”…

خانم “مهشید مجاوریان”، عضو سندیکای “CGT” که در این تجمع اعتراضی شرکت داشته است، درمورد برنامه دیرو و مطالبات شش سندیکای برگزارکننده، توضیح می دهد و می گوید که این سندیکاها علاوه بر خواست آزادی کارگران زندانی و لغو محدودیت های موجود درمورد تشکل های مستقل کارگری، به حضورنمایندگان رسمی ایران در سازمان جهانی کار نیز اعتراض کرده اند و نمایندگی آنان را به رسمیت نمی شناسند.

ارسال دیدگاه