گزارشی از شرایط برده وار و غیر انسانی کارگران کارخانه بنیاد پوشش

این کارگران از اول امسال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند
اتحادیه آزاد کارگران ایران:
کارگران کارخانه بزرگ بنیاد پوشش مرتبط با وزارت نیرو، تحت شرایط به غایت برده واری در این کارخانه مشغول بکار هستند.این کارخانه که برخی قطعات مربوط به شبکه های برق ازجمله دکلهای برق فشارقوی را برای وزارت نیروتولید میکند دارای دو سالن بزرگ است که وجود بخارات سرب واسید و مواد گالوانیزه فضای آنها را بشدت آلوده است و کارگران در این محیط خطرناک مشغول بکار هستند.

کارخانه بنیاد پوشش که در منطقه صنعتی مورچه خورت اصفهان قرار دارد مجموعا بیش از ۵۰۰ کارگر دارد که بصورت دو شیفت ۱۲ ساعته بدون توقف در طول شبانه روزکارمیکنند. مدیریت کارخانه با ورود کارگرجدید سه نوع قرارداد با آنها میبندد! اول قرارداد سفیدامضاء که فقط کارگرآنرا امضاء کرده است و کارفرما هرچه بخواهد در آن مینویسد. قرارداد بعدی یک قرارداد یکماهه برمبنای حداقل دستمزد وشرایط حداقلی اداره کاراست، با امضای این قرارداد کارگر کارش را شروع میکند ودر صورت خوشامد کارفرما، میتواند تا ۶ ماه با این نوع قرارداد به کار خود ادامه دهد. پس از این مدت وحصول اطمینان کارفرما از سربراه وخاموش بودن کارگر، قرارداد یکماهه به قرارداد سه ماهه تبدیل می‌شود. قرارداد کارگران با سابقه بیش از۵ سال وقدیمی تر هم به همین منوال هر سه ماه یکبار تمدید میشود.

در این کارخانه زمان صرف نهار وشام کارگران فقط نیم ساعت است. کارگران غذای خود را از منزل میاورند و آنرا در همان محیط کار و فضای بشدت آلوده آن میخورند! دستمزدهای این کارگران عموما با تأخیر پرداخت می‌شود و آنان از اول سال تاکنون دستمزدهای خود را دریافت نکرده اند.

وجود قراردادهای سفید امضا و موقت، تهدید به اخراج و خطر عدم تمدید قرارداد از سوی کارفرما عملاً امکان هرگونه اعتراضی را از طرف این کارگران سلب کرده است و آنان علیرغم تمامی مشقات موجود از ۱۲ ساعت کار طاقت فرسا در روز در محیط بشدت آلوده تا عدم پرداخت دستمزد و وجود فقط نیم ساعت وقت برای ناهار و … بناچار برای لقمه نانی به این بردگی تن سپرده اند.

ارسال دیدگاه