انتقال مسعود باستانی به انفرادی

در پی ضرب و شتم مسعود باستانی توسط مامور زندان رجایی شهر،به دستور رئیس زندان این روزنامه نگار زندانی به سلول انفرادی منتقل گردید

جرس: 
 به گزارش رسیده به جرس، این زندانی سیاسی در روز پنجشنبه در حضور همسر،مادر و دهها خانواده زندانی دیگر مورد ضرب و شتم مامور زندان قرار گرفت.
پس از آن ریاست زندان در محل حاضر شد و برخلاف تصور در حضور برخی زندانی ها و خانواده های آنها خطاب به وی شروع به فحاشی و هتاکی نمود.در پی این واقعه به علت مشکوک شدن پزشکان زندان به خونریزی مغزی ایشان به بیمارستان شهید مدنی کرج منقل گردید و تا نیمه های شب در آنجا بستری بود.اما پس از بازگشت به زندان در  کمال تعجب به دستور ریاست زندان به سلول انفرادی منتقل گردید.

در روز سه شنبه این زندانی به همراه عیسی سحر خیز که هنگام ضرب و شتم مسعود باستانی و هتاکی ریاست زندان به وی در محل حاضر بود به دادگاه مستقر در زندان رجایی شهر فراخوانده شدند و در حالیکه تصور می کردند قرار است پاسخ شکایتی را که باستانی از ضارب و ریاست زندان تهیه کرده و در اختیار مقامات قرار داده است را دریافت کنند در آنجا به اتهام اخلال در نظم عمومی،ایجاد درگیری و توهین به ریاست زندان مورد بازخواست قرار گرفتند.

بدنبال این رفتار غیرمسئولانه،بیست تن از زندانیان زندان رجایی شهر از رفتار غیرقانونی و غیرانسانی مامور ضارب و رئیس زندان رجایی شهر شکایت کردند و مراتب را از طریق نامه به اطلاع مسئولین بالاتر رسانده اند و منتظرند تا پاسخ آنها را دریافت کنند.البته تا این لحظه هیچ پاسخی در این زمینه به آنها داده نشده است.

ارسال دیدگاه