آهنگ “برای لمس آزادی” با صدای آریا آرام نژاد

برای هاله سحابی که مظلومانه پر کشید….
هاله با چشمانی باز ابدی شد… در شبی که تاریخ برگی از کتاب قطورش را ورق زد و دیگر بار قصه غمبار دردانه پیامبر فرزانگی وخرد تکرار شد.
هاله مظلومانه به ابدیت پیوند خورد به دست مسلمان نماهائی که سجاده رو به شیطان پهن کرده اند و چرخش تسبیح واذکارشان برمدار کینه و دشمنی انسانها دوره می شود.

ارسال دیدگاه