اطلاعیه محکومیت قتل هاله سحابی

“کمیته ی پشتیبانی از جنبش مردمی ایران. گوتنبرگ سوئد”: ما مسئول وقوع تمام جنایات ضد بشری در عرصه میهن و به ویژه جنایت دلخراشِ به قتل رساندن خانم هاله سحابی را شخص آیت اله علی خامنه ای میدانیم و از هر اقدامی برای معرفی او به عنوان مجرم اصلی به مراجع حقوقی جهانی حمایت میکنیم.

هم میهنان گرامی! مردم آزایخواه!
ما ضمن محکوم نمودن جنایت هولناک حکومت ایران علیه مبارز عدم خشونت راه آزادی، خانم هاله سحابی که در خاکسپاری پدرِ مبارزش به وقوع پیوست  با گرد آمد ن در کنار شما هموطنان آگاه که هریک از ما رنجهای برخاسته از جنایات حکومت اسلامی را چون باری سنگین، همواره در وجود خود احساس میکنیم، گرد آمده ایم تایاد و خاطره مبارزاتی این یاران را ارج نهیم.

هموطنان مبارز!
 همانگونه که مطلعید، رژیم جمهوری اسلامی ایران در امتداد جنایات ضد بشری خود که در طول بالغ بر سی سال بر مردم میهن تحمیل نموده از جنگ و کشتار بی امان آزادی خواهان ایران، چپاول و تاراج ثروت کشوربا پیامدهای درناک فقر و بی کاری و اعتیاد و فحشا، تا سرکوب حد اقلی عرفی و حقوق بشری زنان مبارز، همچون اشغالگری بیداد گردرکشورما عمل می کند.

انباشت این جنایات کاسه صبر مردم صلحدوست میهن رالبریز و با حضور معترضانه پر شکوه خود در خیابانهای عرصه میهن، ارکان حکومت ولایت فقیه را به لرزه در آوردند که این حرکت اعتراضی عدم خشونت خود تحسین و همبستگی جهانی را باما بر انگیخته و تأسی مردم تحت ستم بسیاری از کشور های منطقه را در مبارزه مدنی و دموکراتیک بر علیه حکام مستبد را به دنبال داشت.

مأمورین رژیم ولایت فقیه با به قتل رساندن خانم هاله سحابی، بعد از چند ساعت و شبهنگام، جسم بی جان او را با توسل به خشونت از جمع خانواده ربوده و با دستپاچگی و وحشت از خیزش مردمی، به خاک  می سپارند.

آنها غافل از آنند که نام سحابی ها با نام مبارزه برای آزادی و دموکراسیِ این سرزمین گره خورده و به زودی با پیوستن به نام دیگر قربانیان این راه در سراسر ایران درعزم راسخ مردمی صلحدوست، برای رهائی از استبداد حکومت اسلامی یاری رسان خواهند بود.

ما مسئول وقوع تمام جنایات ضد بشری در عرصه میهن و به ویژه جنایت دلخراشِ به قتل رساندن خانم هاله سحابی را شخص آیت اله علی خامنه ای میدانیم و از هر اقدامی برای معرفی او به عنوان مجرم اصلی به مراجع حقوقی جهانی حمایت میکنیم.

کمیته ی پشتیبانی از جنبش مردمی ایران. گوتنبرگ سوئد   
سه شنبه ۷ ژوئن ۲۰۱۱ برابر با ۱۷ خرداد ۱۳۹۰

ارسال دیدگاه