افشاگر جنایایات بازداشتگاه کهریزک باردیگر به سلول انفرادی منتقل شد

 به دستور مسئولین زندان  مهدی محمودیان به سلول انفرادی منتقل شده است (دنباله…)

آهنگ “برای لمس آزادی” با صدای آریا آرام نژاد

برای هاله سحابی که مظلومانه پر کشید…. (دنباله…)

اطلاعیه محکومیت قتل هاله سحابی

“کمیته ی پشتیبانی از جنبش مردمی ایران. گوتنبرگ سوئد”: ما مسئول وقوع تمام جنایات ضد بشری در عرصه میهن و به ویژه جنایت دلخراشِ به قتل رساندن خانم هاله سحابی را شخص آیت اله علی خامنه ای میدانیم و از هر اقدامی برای معرفی او به عنوان مجرم اصلی به مراجع حقوقی جهانی حمایت میکنیم. (دنباله…)

بهرام رحمانی: رشد شدید کودک ‌آزاری در ایران!

در جامعه ای که حاکمیت در روز روشن در معابر عمومی و در مقابل هزاران زن و مرد، پیر و جوان و کودک، انسان ها را دار می زند و برای زهرچشم گرفتن از جامعه ساعت ها جنازه این قربانیان را نیز از جرثقیل آویزان نگه می دارد؛ حکومتی که زندانیان سیاسی و غیرسیاسی را گروه گروه اعدام می کند در حالی که بچه های آن ها، چشم به راه برگشت مادر و یا پدرشان هستند؛ در جامعه ای که در انظار عمومی شلاق زده می شود؛ در جامعه ای که مامورین انتظامی، حزب الهی و بسیجی و سپاهش در خیابان ها به زنان و جوانان تعرض می کنند و با ضرب و شتم به آن ها «اراذل و اوباش؟!» می نامند؛ در جامعه ای که حکومت آن، شبانه روز از طریق رسانه ها و دیگر ارگان های سرکوبش تشویق می کند برای حکومت جاسوسی کنند و به نیروهای نظامی آن چون بسیج بپیوندند؛ در جامعه که بی کاری، فقر و گرانی غوغا می کند و سرانجام در جامعه ای که آزادی وجود ندارد و سانسور و اختناق مطلق حاکم است آیا در چنین حاکمیتی، به معنای واقعی می توان انتظار رعایت حقوق کودک را داشت؟! (دنباله…)