اعتراض هماهنگ خانواده های ملاقات کننده در زندان، به اقدام ماموران در مورد مسعود باستانی

در پی اقدام ماموران زندان در ضرب و شتم مسعود باستانی، روزنامه نگار زندانی، خانواده ها ی زندانیان در یک حرکت اعتراضی شعارهای الله اکبر سر داده و با کوبیدن گوشی های تلفن به کابین اعتراض خود را نسبت به این اقدامات غیر قانونی نشان دادند.

تحول سبز:
کانون حمایت ازخانواده جان باختگان و بازداشتی ها در این مورد گزارش داد که بعد از اقدام ماموران که هنگام خداحافظی زندانیان از خانواده های ملاقات کننده، بدون هیچ دلیلی مسعود باستانی را با باطوم مورد حمله قرار داده و سرش را به حائل محل ملاقات کوبیدند، خانواده های دیگر زندانیان که با این صحنه غیر انسانی مواجه شدند، در یک حرکت اعتراضی شعارهای الله اکبر سر داده و با کوبیدن گوشی های تلفن به کابین اعتراض خود را نسبت به این اقدامات غیر قانونی نشان دادند.

بر اساس این گزارش، این اقدام اعتراضی خانواده ماموران را به وحشت انداخت بطوریکه دربها را قفل کرده وصحنه را ترک کردند.

گزارش ها همچنین حاکی از آن است که خانواده بطور جمعی اعلام کردند که در برایر هر بی احترامی و توهین و یا ضرب و شتم عزیزان زندانی خود اقدامات اعتراضی بیشتری خواهند کرد.

به گزارش جرس، در پی ضرب و شتم مسعود باستانی توسط مامورین زندان در سالن ملاقات و در مقابل خانواده اش، که موجب بیهوشی و انتقال وی به درمانگاه و سپس بیمارستان و مراقبت های ویژه گردید، موجی از نگرانی ها نسبت به وضعیت جسمی او پس از این حادثه ایجاد شده بود.

ارسال دیدگاه