گرامیداشت یاد و راه مهندس عزت الله سحابی و هاله سحابی در گوتنبرگ سوئد

به مناسبت ضایعه ی درگذشت مهندس عزت الله سحابی  و  کشته شدن هاله سحابی به دست نیروهای سرکوب گر رژیم حاکم بر ایران و گرامیداشت یاد و راه این دو اندیشمند و تلاشگر راه آزادی مراسمی در گوتنبرگ برگزار خواهد شد

 گرامیداشت   یاد و راه مهندس عزت الله سحابی و هاله سحابی در گوتنبرگ سوئد
به مناسبت ضایعه ی درگذشت مهندس عزت الله سحابی  و  کشته شدن هاله سحابی به دست نیروهای سرکوب گر رژیم حاکم بر ایران و گرامیداشت یاد و راه این دو اندیشمند و تلاشگر راه آزادی مراسمی در گوتنبرگ برگزار خواهد شد. سخنران اصلی این مراسم  حسن یوسفی اشکوری  پژوهشگر و نو اندیش دینی ساکن آلمان است. این مراسم با حمایت  و همراهی ده ها تشکل فعال در سوئد برگزار خواهد شد.

روز برگزاری: سه شنبه ۷ یونی برابر با ۱۷ خرداد
ساعت: ۱۹:۰۰ ( ۷ عصر) تا ۲۱:۳۰ (۹:۳۰شب )
مکان : سالن فولکت هوس هامارکولن ( (Folkets Hus Hammarkullenبا اسپُرهای  ۴ ، ۸ و ۹

کمیته ی پشتیبانی از مبارزات مردمی در ایران ( گوتنبرگ سوئد)

۱٫ انجمن امیدیاران
۲٫ انجمن بهنما
۳٫ انجمن یارسال – گوتنبرگ
۴٫ انجمن مِهر- گوتنبرگ
۵٫ انجمن تئاتر آزاد گوتنبرگ
۶٫ انجمن هماوند گوتنبرگ
۷٫ رادیو هم صدا گوتنبرگ
۸٫ رادیو عصر جدید گوتنبرگ
۹٫ رادیو صدای آشنا – گوتنبرگ
۱۰٫ رادیو صبح شنبه با شما- گوتنبرگ
۱۱٫ خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ
۱۲٫ کانون پژوهش و فرهنگ ایران – گوتنبرگ
۱۳٫  راه سبز امید گوتنبرگ
۱۴٫  دانشجویان راه سبز امید گوتنبرگ( رساگ)
۱۵٫  جامعه دفاع از حقوق بشر ایران – گوتنبرگ سوئد
۱۶٫  مرکز پناهندگان ایرانی – گوتنبرگ
۱۷٫  کانون بازنشستگان ایران- گوتنبرگ
۱۸٫  انجمن فرهنگی جوانان
۱۹٫  انجمن فرهنگی مهرگان
۲۰٫  انجمن نوا
۲۱٫  انجمن نوید
۲۲٫  انجمن فعالین محیط زیست
۲۳٫  انجمن سلامتی ابن سینا
۲۴٫  انجمن فرهنگ و ادب ایرانیان
۲۵٫   انجمن کولاک
۲۶٫  انجمن پناهجویان ایران
۲۷٫  انجمن نسل سوم
۲۸٫  شبکه هواداران صلح، آزادی و عدالت اجتماعی
۲۹٫  انجمن دوستی ایران و سوئد – پارتیله
۳۰٫  مرکز انجمن های ایران در اتحادیه اروپایی
۳۱٫  انجمن دموکراتیک ایرانیان – استکهلم
۳۲٫  انجمن ایرانیان نورشوپینگ
۳۳٫  حامیان جنبش سبز ایران- استکهلم
۳۴٫  انجمن ایران و سوئد – مالمو

ارسال دیدگاه