خواهر منصور اسانلو: اول گفتند او آزاد شده بعد متوجه شدیم فقط به مرخصی آمده است

منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنج شنبه شب در حالی به مرخصی آمد که مسولان زندان از آزادی او گفته بودند.

 فرشته اسانلو، خواهر این زندانی صنفی با اعلام این که در ابتدا به آنها گفته شده بود او آزاد می شود به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت: « ما هم فکرکردیم ایشان آزاد شدند اما بعد به ما گفتند که فقط برای مرخصی آمده است و بعد از تعطیلات باید به زندان برگردد.»

خواهر منصور اسانلو به کمپین گفت: « صبح چهارشنبه از زندان با ما تماس گرفتند که بیاید برای آزادی منصور وثیقه بگذارید. از صبح به دنبال وثیقه بودیم و تا یازده و نیم شب منتظر آمدنش بودیم که گفتند نمی شود و فردا بگردید. دوباره فردا دنبال کفالت برایش بودیم تا اینکه شب تماس گرفتند و گفتند آزاده شده و دنبالش برویم. وقتی به آنجا رسیدیم گفتند او فقط به مرخصی می آید وباید پس از تعطیلات دوباره به زندان برگردد.»

منصور اسانلو رهبر سندیکای کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه شرکت واحد سوم تیرماه ۸۶ در نزدیکی منزل خود توسط ماموران امنیتی دستگیر شد و پس از محاکمه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام حکم ۵ سال زندان قطعی را دریافت کرد. او که کمتر از چند ماه از اتمام دوران حبسش باقی نمانده است بارها از سوی پزشکان به دلیل بیماری قلبیش عدم تحمل حبس گرفت. او چندین بار به دلیل گرفتگی سه رگ قلبش مجبور به بستری شدن در بیمارستان شده است.

ارسال دیدگاه