مستند خواب ابریشم به کارگردانی ناهید رضایی

 ناهید رضایی پس از بیست سال به محل تحصیل خود، دبیرستانی  در یکی از محلات متوسط تهران باز میگردد تا شرایط امروز دختران این دبیرستان را به تصویر در بیاورد

ارسال دیدگاه