زنان در حاشیه قدرت زنان در متن جامعه: از گرامیداشت روز زن تا زنان زندانی و برخورد با زنان در خیابان

با همه تلاش ها که برای نادیده انگاشتن زنان انجام می گیرد، مسائل زنان روز به روز به متن جامعه کشیده می شود و به جای آنکه سیاستگذاران و قانون گذاران را به تعقل، برنامه ریزی و تغییر وادارد، بر سیاست های کنترلی و هزینه بر آنان علیه زنان می افزاید. در هفته ای که گذشت، از ۳۱ اردیبهشت تا ۶ خرداد، شاهد اخبار گوناگونی بودیم…… (دنباله…)