همسر اسانلو: دادستان اصلا جوابی به ما نمی دهد

اسانلو با اتمام محکومیت پنج ساله اش باید مرداد ماه امسال از زندان آزاد می شد اما دوران بازداشت اش را جزو محکومیت وی حساب نکرده اند و براین اساس محکومیت پنج ساله وی نه در مرداد ماه که دی ماه امسال به پایان می رسد

کلمه:
همسر اسانلو می گوید که دادستان تهران هیچ توجهی به نامه هایشان در باره منصور اسانلو نشان نمی دهد. اسانلو با اتمام محکومیت پنج ساله اش باید مرداد ماه امسال از زندان آزاد می شد اما دوران بازداشت اش را جزو محکومیت وی حساب نکرده اند و براین اساس محکومیت پنج ساله وی نه در مرداد ماه که دی ماه امسال به پایان می رسد اما این همه داستان نیست.پیشاپیش مسوولان امنیتی برای وی پرونده جدیدی ساخته و او را دوباره به یکسال زندان محکوم کرده اند.خانواده اسانلو بعد از اتمام محکومیت پنج ساله همچنان باید وی را پشت میله های زندان ببینند.

منصور اسانلو، رییس سندیکای کارگران شرکت واحد در تیر ماه سال ۸۶ توسط ماموران امنیتی در تهران بازداشت و به اتهام هایی مانند اقدام علیه امنیت ملی به پنج سال زندان محکوم شد.وی هم اکنون در زندان رجایی شهر به سر می برد

ارسال دیدگاه