تفکیک جنسیتی دانشگاهها با حذف دختران در برخی رشته ها شروع شد

سازمان سنجش با همکاری وزارت علوم اقدام به حذف پذیرش دختران در برخی از رشته ها از واحد های پذیرش دانشگاه های کشور کرده است.طرح تفکیک جنسیتی از زمان دولت نهم و دهم مطرح است و وزیر علوم از اجرای آن هم خبر داده بود. چندی پیش یکی از مراجع هم خواستار اجرای این طرح شده بود (دنباله…)

گزارش تصویری / کارگران کوره آجرپزی

کارگران کوره آجر پزی مردمانی سخت کوش هستند که در میان خاک، گل و آتش با کمترین توقع، دشواری های این حرفه پردردسر را به جان خریده و مصالح اصلی ساخت و ساز بناها و برج های عظیم در کلان شهرها را تولید می کنند. (دنباله…)

نتیجه حذف یارانه ها: بسیاری از کارخانه‌ها درمعرض تعطیل، اخراج ها و افزایش سه شیفته کار برای کارگران شاغل

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان این که اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها در بخش حمایت از صنایع، موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها شده است، گفت: بیکاری بسیاری از کارگران در جریان تعطیلی متوالی کارخانه‌ها، نگرانی مردم و کارشناسان را بیشتر کرده است (دنباله…)

حسین باقرزاده: انشقاق حکومتی نباید به انشقاق در جنبش سبز کشانده شود

حلقه محاصره محمود احمدی‌نژاد روز به روز تنگ‌تر می‌شود و ضربات مخالفان او در درون حکومت سنگین‌تر. هواداران و مدافعان پیشین او یکی پس از دیگری راه خود را از او جدا می‌کنند و به صف مخالفان می‌پیوندند. معمولا آنان که در گذشته در حمایت او مصرتر بودند و مبالغه‌آمیزتر سخن می‌راندند امروز حادتر علیه او موضع می‌گیرند. مجلس و قوه قضاییه و شورای نگهبان علیه او صف‌آرایی کرده‌اند و کسانی مانند جنتی و مصباح یزدی و احمد خاتمی چیزی نمانده است تا جریان منتسب به او را تکفیر کنند. مشاوران و نزدیکان او مورد تعقیب قرار گرفته‌اند و حتا برادر و داماد او نیز به موضع‌گیری علیه او پرداخته‌اند. هدف این فشارها هم روشن است: یا او مشایی و بقایی و سایر اعضای «جریان انحرافی» را از خویش طرد کند و خود برجا بماند و یا این که خود نیز همراه آنان برود. و برای این کار هم از دید مخالفان او وقت زیادی باقی نمانده است. (دنباله…)

بهرام رحمانی: تاثیر ویرانگر طرح ها و بحران های اقتصادی حکومت اسلامی بر زیست و زندگی کارگران!

تاثیر ویرانگر طرح ها و برنامه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حکومت اسلامی، به ویژه با حذف سوبسیدهای دولتی بر زوایای گوناگون جامعه در طی بیش از سه دهه اخیر، بر کسی پوشیده نیست. برنامه هایی چون اصلاح ساختار اقتصادی، تعدیل اقتصادی، تغییر قانون کار به نفع سرمایه داران، حذف کارگران کارگاه های زیر ده نفر کارگر از شمول قانون کار، و اخیرا نیز طرح هدف مندسازی یارانه ها، بیش از همه در رشته های صنعت و تولید و در نتیجه موقعیت و منافع طبقه کارگر فکری و یدی، تاثیر مخرب خود را نشان داده است. (دنباله…)