مجید تمجیدی، فعال کارگری در بند ۳۵۰ اوین

مجید تمجیدی، ۳۷ ساله، یکی از فعالان کارگری کشور است که به ۱۸ ماه حبس قطعی محکوم شده و هم اکنون به همراه یکصد و هفتاد نفر از زندانیان سیاسی در بند ۳۵۰ اوین نگه داری می شود.
 براساس خبرهای رسیده به کلمه، یکی از اتهامات تمجیدی اجتماع و تبانی بر ضد امنیت ملی عنوان شده که وی هر بار این اتهام را رد و تاکید کرده است که فقط برای تحقق خواسته های صنفی کاگران فعالیت می کرده است.
 تمجیدی از بسیاری از حقوی زندانیان عادی نیز محروم است و اعتراض های خانواده وی در این زمینه به نتیجه ای نرسیده است.

ارسال دیدگاه