اسماعیل هوشیار: عصر جدید جاسوسی!

وقتی اون قدیما صحبت از جاسوسی و جاسوس میشد تنمان میلرزید. وقتی داستانهای نیمه واقعی و نیمه تخیلی جاسوسان دوران قدیم را میشنیدیم و یا میخواندیم جدا کف میکردیم. راست و دروغش به گردن نویسنده هاش. ولی به قول قدیمیا تا نباشد چیزکی ، بقیه نگویند چیزها ! وزارت اطلاعات حکومت اسلامی می‌گوید که با شناسایی «شبکه پیچیده جاسوسی و خرابکاری وابسته به سازمان جاسوسی آمریکا»، این شبکه را متلاشی و «تعداد ۳۰ نفر از جاسوسان آمریکا» را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات درتهران گفته است : ۴۲ جاسوس و افسر اطلاعاتی هم شناسایی شدند ! یعنی جمعا ۷۲ تن جاسوس! (دنباله…)

ناصر حجازى درگذشت

بهترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران و اسطوره آبى پوشان امروز دار فانى را وداع گفت. (دنباله…)

تقی روزبه: نبرد قدرت در فاز کمدی!

چگونگی جریان یافتن نبرد قدرت در فاز جدید به راستی شگفت انگیز است و متناظر با مرحله گندیدگی کامل نظام، رنگ و بوی گندیده و از نوع کمدی- خرافی یافته است. اکنون دیگر شکل بیان منازعات، فقط در قالب های سیاسی از نوع براندازی نرم و سخت و یا اصلاح طلبی و اصولگرائی  و تنازع جامعه مدنی و جامعه النبی و یا نفوذ دشمنان و استکبارجهانی  و امثال آن نیست. (دنباله…)