بازگرداندن زندانی سیاسی ارژنگ داودی به بند عمومی و پایان اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

اعتصاب غذا و اعتراضات چند روزه تعداد زیادی از زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج نسبت به انتقال همبندیشان زندانی سیاسی ارژنگ داودی به سلولهای انفرادی باعث عقب نشینی رژیم ولی فقیه و بازگرداندن زندانی سیاسی ارژنگ داودی به سالن ایزوله شده ۱۲ گردید

روز یکشنبه اول خرداد ماه زندانی سیاسی ارژنگ داودی پس از ۶ روز تحمل شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی سلولهای انفرادی بند ۱ به سالن ایزوله شده ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج بازگردانده شد. تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در اعتراض به انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی به سلولهای انفرادی از روز ۲۷ اردیبهشت ماه اقدام به اعتصاب غذا نمودند و اعلام کردند تا زمانی که همبندیشان را بازنگردانند به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد. اعتصاب غذا و اعتراضات تعداد زیادی از زندانیان سیاسی باعث گردید که شورای عالی امنیت نظام ،عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران واز ناقضین حقوق بشر در ایران ، بازجویان وزارت اطلاعات و سازمان زندانها را وادار به عقب نشینی کنند و آنها را وادار به بازگرداند این زندانی سیاسی قهرمان به سالن ۱۲ نمایند.

در پی بازگرداندن زندانی سیاسی ارژنگ داودی از سلولهای انفرادی به سالن ۱۲ و رسیدن زندانیان سیاسی به بخشی از خواسته خود به اعتصاب غذا پایان دادن.
زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج به سرکوبگران رژیم ولی فقیه هشدار دادند که اگر در طی مدت کوتاهی اقدام به پایان دادن به محدودیتها (قطع تلفن و ملاقاتهای حضوری) و به شرایط طاقت فرسا علیه زندانیان سیاسی ننمایند در آینده نزدیگ بصورت گسترده و یکپارچه اقدام به اعتصاب غذا خواهند نمود.

از طرفی دیگر شب گذشته ۳۱ اردیبهشت ماه فعال کارگری منصور اسالو علیرغم اینکه هنوز به طور کامل بهبود نیافته است او را به سالن ایزوله شده ۱۲ که دارای شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی است بازگرداندند.محدودیتهای غیر انسانی و شرایط طاقت فرسا می تواند وضعیت جسمی این فعال کارگری را وخیم تر نماید.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، از ایستادگی و مقاومت زندانیان سیاسی برای رسیدن به خواسته های به حقشان حمایت می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار رسیدگی به جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای در دادگاههای بین المللی است.

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران
اول خرداد ۱۳۹۰ برابر با ۲۲ می ۲۰۱۱

http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

ارسال دیدگاه