بازداشت مادر محمد و عبدالله فتحی (دو برادر اعدام شده) در مراسم خاکسپاری

مراسم تدفین محمد و عبدالله فتحی، یک همایش بزرگ علیه اعدام! به گزارش خبرنگار کمیته بین المللی علیه اعدام از شاهین شهر، امروز جمعیت زیادی با تشییع پیکر دو برادر عبداله و محمد فتحی که دیروز در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند، اعتراض و نفرت خود علیه اعدام این دو برادر را به نمایش گذاشتند.

مادر محمد و عبدالله٬ فیلمبردار مراسم و چند نفر دیگر دستگیر شدند
کمیته بین المللی علیه اعدام :
طبق این گزارش صدها اتومبیل با عکسهایی از اعدام شدگان و چندین اتوبوس٬ مردمی را که برای این مراسم آمده بودند٬ به گورستان میبردند. در مسیر راه٬ مردم بیشتری به این حرکت پیوستند. پاساژ ملت شاهین شهر کاملا تعطیل بود. مهوش علاسوندی مادر محمد و عبداله در مسیر راه بارها حرف میزد و به مردمی که در حیابانهای مختلف توجه اشان به این کاروان بزرگ جلب میشد٬ میگفت این مراسم تشییع جنازه دو اعدامی است.

اینها در تصادف کشته نشده اند٬ بلکه اینها را دیروز در زندان اصفهان اعدام کرده اند. دو ماشین حامل عبداله و محمد با عکسهای بزرگی که روی آنها نصب شده بود، در جلوی صف حرکت میکرد. در محل دفن و بر سر مزار این دو٬ به رسم بختیاریها ۱۰۰ تیر هوایی شلیک شد. مامورین حکومت اسلامی جرات نزدیک شدن به مردم را نداشتند و از دور نیروی انتظامی نظاره گر مراسم و نظاره گر خشم و نفرت مردم بود. یکی از کسانی که در مراسم شلیک تیر هوایی شرکت داشت٬ از سوی نیروی انتظامی دستگیر شد و سپس فیلمبردار مراسم هم دستگیر شد.

صف مشایعت کنندگان چنان طولانی بود که دو گروه ساز و دهل یکی در اول صف و دیگری وسط صف حرکت میکرد و ساز و دهل میزدند و همچنین یک گروه سنج و دمام در پایان این صف حرکت میکردند. وقتی صف از خیابان عطار و اتوبانی که کاملا بسته شده بود٬ به چهارراه رسید٬ مهوش علاسوندی سه دقیقه سخنرانی کرد. او گفت: لباس سیاه نپوشیدم و از همه میخواهم که لباس سیاه نپوشند، گریه نمیکنم و گریه نکنید. فرزندان من دیروز اعدام شدند و من به آنها گفتم با چشمان باز بمیرید.
مردم زیادی آرام آرام اشک میریختند و روحیه مادر این دو جوان را تحسین میکردند. در مسیر راه بنرهای بزرگی با عکسهای این دو جوان در خیابانها نیز نصب شده بود. بعد از دفن پیکرهای این دو جوان همه مردم به یک مسجد در نزدیک منزل خانواده فتحی رفته و در آنجا شعر و سرود خواندند.

مردم میگفتند امشب بر سر مزار این دو جوان رفته و شمع روشن خواهند کرد. در حضور جمعیت زیادی که آنجا بودند. مادر محمد و عبدالله بعد از مراسم احضار شده است. گفته اند برای چند سوال و جواب احضار شده است. تا این لحظه عصر چهارشنبه خبری از دستگیر شدگان نیست. کمیته بین المللی علیه اعدام بار دیگر جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم میکند و به مردمی که در این مراسم شرکت کردند درود میفرستد و خواهان اعتراض برای آزادی مهوش علاسوند و سایر دستگیر شدگان است.

ارسال دیدگاه