ویدیو: گریه همسر عبدالله فتحی در مقابل زندان اصفهان بعد از شنیدن خبر اعدام او

مرگ بر جمهوری اسلامی!

ارسال دیدگاه