گزارش تظاهرات ضد فاشیستی در شهر کلن

درروزشنبه ۷ آوریل ۲۰۱۱ دوباره نژاد پرستان آلمانی با اجازه دولت آلمان به خیابانها آمدند و با پشتیبانی پلیس آلمان یکبار دیگر سعی کردند زیر شعار “حرکت به سوی آزادی” راپیمایی کنند. خوشبختانه آنگونه که فاشیستها قرار بود در مسیر مشخصی به تظاهرات بپردازند این مسیر را به طور کامل نتوانستند به علت حضور گسترده تظاهرکنندگان ضد فاشیست با موفقیت به پایان برسانند.

یکی از گروه ها ی ضد فاشیست جنبش جوانان شهر بن است  که با حضورفعال خود با دیگر فعالین سیاسی مثل آنارشیستها دوش به دوش بر علیه این راهپیمایی فاشیستها و دوستان پوپولیست راستشان ثابت کردند که نژاد پرستی حتی زیر شعار آزادی خواهی نمیتواند هیچ بردی داشته باشد.

فعالین سیاسی و این جوانان مصم و هوشیار گفتند که چقدر مضحک است وقتی فاشیستها دم از آزادی میزنند. منظورشان از آزادی چیست؟ آیا آنها واقعا” به آزادی عقیده وبیان اعتقاد دارند و یا به آزادی انسانهایی که به عنوان پناهجو در این جامعه زندگی می کنند و آیا برای حق و حقوق آنان ارج قائل هستند؟

خواست ما به عنوان جنبش ضد فاشیستی این است که فاشیستها واقف شوند که در میان مردم پایگاهی ندارند بنابر این خوشحالیم که آنها نتوانستند در این روز به راهپیمایی خود حتی با پشتیبانی پلیس ضد شورش ادامه بدهند.

فعالین سیاسی در این روز توانستند در محلهای مختلف مرکز شهر خود را سازماندهی کنند. ما هم ساعت ۱۰ صبح به جلوی راه آهن مرکزی شهر کلن رفتیم . در این روز میشد پرچمهای مختلف با رنگهای گوناگون را دید. بعد از طرف گروهی از فعالین اعلام شد که عده ای از فاشیستها در راه آهن محلی به نام Opladen  گرد آمده و قصد دارند به طرف شهر کلن حرکت کنند. پس چه می باید کرد؛ سریع تصمیم گیری شد که ما هم به این محل رفته و از حرکت آنها جلو گیری نماییم . مدتی از ساعت ۱۰ صبح گذشته بود که سوار قطار شدیم ، در حین راه شخصی با بلند گو گزارش از محل  مذکو رمی داد. بعد از اینکه به Opladen رسیدیم با حضور تعداد زیادی پلیس ضد شورش که تا بن دندان مسلح بودند، روبرو شدیم. با شعارهای ضد فاشیستی به طرف سالن انتظار راه آهن رفتیم . فاشیستها هر لحظه انتظار می کشیدند که پلیسها مارا از آنجا دور کنند تا آنها بتوانند به محل قرار خود برای آغاز راهپیمایی شان برسند اما از آنجا که فعالین سیاسی بر روی ریل راه آهن نشتند راه عبور قطار را بستند تا فاشیستها  نتوانند سوار بر قطار شوند و خود را به تظاهرات به کلن برسانند.
 
عده ای از فعالین در محلی به نام Heumarkt در شهر کلن جمع شده تا به مقابله با فاشیستها بروند. با تمامی تلاشهای فاشیستها که از کشورهای دیگر مثل هلند و اتریش نیرو جمع آوری کرده بودند، تعدادشان بیشتر از ۲۰۰ نفر نمی شد.

حتی پلیس با حضور گسترده اش در این روز نتوانست از بلوکهایی که ضد فاشیستها برای سد کردن راپیمایی فاشیستها درست کرده بودند جلو گیری کند. فعالین سیاسی توانسته بودند که قسمت غربی پلی را که قرار بود آنها از روی آن راه پیمایی کنند به طرف محل سخنرانی شان مسدود کردند. در مجموع خیابانهای اطراف از طرف فعالین سیاسی با درست کردن چهار بلوک بسته شده بود.

در این روز پلیس ضد شورش به صفوف مردم حمله ورمی شد. به طور مثال عده ای از دانش آموزان و جوانان تظاهرکننده که از طرف راه آهن مرکزی به سمت Heumarkt در حرکت بودند، مورد حمله پلیس ضد شورش بوسیله اسپری فلفل و باتومهای برقی قرار گرفتند. فراموش نکنیم که همین برخورد را هم در شهر Opladen با فعالین سیاسی داشتند. در واقع پلیس ضد شورش نقش باز کردن راه را برای فاشیستها داشت و برای اینکه به مقصودش برسد از هیچ گونه برخورد خشونت آمیزی خود داری نمی کرد.

ما شدیدا” رفتار خشن پلیس را در این روز محکوم می کنیم که باعث زخمی شدن تعدادی از تظاهرکنندگان و حتی عابرانی که از محل عبورمی کردند شد   با تمامی اینها ما به فاشیستها و پوپولیستها ی راست نشان دادیم که ما همیشه در صحنه مبارزه حاضر هستیم و آنها به راحتی به اهداف ضد انسانی فاشیستی خود نرسند.
 
با همبستگی آنارشیستی
سارا نبوی

http://saranabavi.blogspot.com

ارسال دیدگاه