بازداشت دوبارهٔ تقی رحمانی تنها دو روز پس از آزادی

تقی رحمانی در مجموع پیش از ۱۵ سال از عمر خود را بعد از انقلاب در زندان سپری کرده است
میزان:
این فعال ملی مذهبی که تنها دو روز پیش و بعد از سپری کردن حدود دو ماه زندان بازداشت شده بود، امروز بازداشت شد.
او که صبح امروز به دادسرای امنیت مستقر در زندان اوین احضار شده بود، دیگر به منزل مراجعه نکرد. تقی رحمانی در مجموع پیش از ۱۵ سال از عمر خود را بعد از انقلاب در زندان سپری کرده است.

ارسال دیدگاه