نامه بیژن فتحی پدر عبداالله و محمد و سخنان مادر آن دو جوان پس از اعدام آنها در صبح امروز

جمهوری جهل و جنایت که تداوم حیات ننگین ِ خود را منوط به استمرار سلطه ی فضای رعب و وحشت میداند، سپیده دم امروز مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۰، عبدالله فتحی ۲۷ ساله و محمد فتحی ۲۸ ساله، جوانان رعنای مرا به اتهام محاربه، در زندان الف- طا ی اصفهان، اعدام؛ و پیکرهای هنوز گرمشان را تحویل مادرشان داد تا مگر، تسکینی بر درد ِ بی درمان شانه های ضحاک ِ «ولایت » باشند

هم میهنان!
جمهوری جهل و جنایت که تداوم حیات ننگین ِ خود را منوط به استمرار سلطه ی فضای رعب و وحشت میداند، سپیده دم امروز مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه۱۳۹۰ ، عبدالله فتحی ۲۷ ساله و محمد فتحی ۲۸ ساله ، جوانان رعنای مرا به اتهام محاربه، در زندان الف- طا ی اصفهان، اعدام؛ و پیکرهای هنوز گرمشان را تحویل مادرشان داد تا مگر ، تسکینی بر درد ِ بی درمان شانه های ضحاک ِ «ولایت » باشند غافل از آنکه چنین جنایاتی نیز هرگز نخواهد توانست تأثیری در سرنوشت خفت بار و محتوم ِ او و «جمهوری اسلامی» اش بگذارد !

من ، با قلبی شکسته و دیدگانی خونبار ، ضمن مخدوش دانستن حکم اعدام فرزندانم بنا بدلایلی مستدل و فراوان، حکمی که حتی در نادرستی و مخدوش بودن آن همین کافیست که در کیفرخواست و متن حکم ، حتی مشخصات فردی یکی از فرزندانم نادرست و غلط قید گردیده و در حالی که او۳ سال متأهل بوده ، مجرد قلمداد گردیده است !- بدینوسیله بر علیه صادر کنندگان و مؤیدین این احکام ظالمانه ، در پیشگاه مردم ایران و مجامع جهانی و نهادهای بین المللی مربوطه ، اعلام جرم میکنم .

همچنین مراتب سپاس و قدر دانی خود را از همبستگی و تلاشهای سراسری کلیه ی سازمانها و احزاب و جریانات و نیروهای مبارز و انقلابی و آزادیخواه و آحاد هم میهنانم که طی ۱۲ ساعت گذشته در این ارتباط صورت گرفته است ، اعلام میکنم .

زنده باد آزادی
پدری داغدار: بیژن فتحی
۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۰- ۱۷/۵/۲۰۱۱

————————————————–
سخنان مادر محمد و عبدالله پس از اعدام دو فرزندش

ارسال دیدگاه