یک ایرانی در مالزی به اتهام حمل و قاچاق ماده مخدر محکوم به اعدام شد

دادگاه مالزی یک ایرانی را که به اتهام حمل و قاچاق ماده مخدر متامفتامین دستگیر شده بود به اعدام محکوم کرد

مهر:
به نقل از خبرگزاری برناما در روز پنجشنبه، علیرضا ۲۲ ساله به جرم حمل ۴ هزار و ۵۵۰ گرم متامفتامین گناهکار شناخته شد و حکم اعدام وی در دادگاه قرائت شد.
در حالی که این حکم برای علیرضا قرائت می شد وی تنها با تکان دادن سر تاسف خود را نشان داد و پس از آن نیز به عنوان آخرین دفاع از خود سکوت کرد.

امیر ۴۴ ساله بدلیل اطلاع نداشتن از وجود مواد مخدر در محلی که هنگام دستگیری در آن به سر می برده از طرف دادگاه بیگناه شناخته شد ولی دادگاه حکم به اخراج وی از کشور مالزی داد.

بر اساس قوانین مالزی اعضای باندهای مواد مخدر در صورت اثبات اتهامشان اعدام خواهند شد. طی سالهای اخیر روند دستگیری باندهای بین المللی قاچاق مواد مخدر در مالزی افزایش داشته است.

ارسال دیدگاه