هفتمین روز اعتصاب غذای پناهجویان متحصن در سوئد و حمایت گسترده از آنان

یکشنبه هشتم مای در شصت و نهمین روز از تحصن و هفتمین روز از اعتصاب غذای پناهجویان ایرانی، گروه کثیری از مدافعین حقوق انسانی و پناهندگی در پاسخ به فراخوانی از سوی کمیته برگزاری این کمپین در میدان مرکزی شهر گوتنبرگ تجمع کرده و بر رعایت بی قید و شرط حقوق حقه آنان طبق قوانین بین المللی تاکید کردند.

به گزارش ستاد خبری کمیته پناهجویان متحصن و اعتصاب کننده در گوتنبرگ سوئد ، در این تجمع ۳۰۰ نفری که علاوه بر گروهی قابل توجه از شهروندان مقیم گوتنبرگ ، نمایندگانی از سازمانها ، احزاب و گروههای ایرانی و سوئدی فعال در عرصه پناهندگی نیز حضور داشتند ، حاضرین با اعتراض به سیاستهای غیر انسانی حاکم بر قوانین پناهندگی سوئد ، یکپارچه بر علیه حاکمیت سیاه جمهوری اسلامی به عنوان علل و عامل اصلی فرار انسانها از جهنم این رژیم جنایتکار موضع گیری کردند .

بنا بر این گزارش در این کمپین حمایتی از خواست پناهجویان متحصن و اعتصابی ، چهارده نفر از حاضرین به صورت انفرادی یا به نمایندگی از احزاب و سازمانهای سوئدی و ایرانی سخنرانی کرده و شعارهای مختلفی در دفاع از حق پناهندگی و همچنین بر علیه جمهوری اسلامی سر دادند.

سخنرانان این تجمع با خطاب قرار دادن دولت و اداره مهاجرت سوئد از آنان خواستند تا دست از رویه سختگیرانه و محافظه کارانه خود در قبال پناهجویان ایرانی برداشته و سرکوب سیستماتیک ، زندان ، شکنجه و محدودیت های موجود در ایران را در بررسی پرونده آنان در نظر بگیرند.

بنا براین گزارش در بخش های دیگر این تجمع سخنرانان با محکوم کردن جنایات جمهوری اسلامی مانند محدودیت کامل آزادی های مدنی و انسانی ، اعدام ، شکنجه ، تجاوز ، محدودیتهای جنسیتی ، سلب آزادی های فردی و سرکوب هر نوع اعتراض صنفی و گروهی را جز لاینفک ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دانسته و به زبان سوئدی دست به افشاگری بر علیه حاکمین فاسد این نظام غیر انسانی پرداختند.

در این تجمع همچنین از تمام گروهها ، احزاب ، سازمانها و افراد خواسته شد تا برای رسیدن به حق انسانی پناهجویان انان را در مسیر خواستهای خود حمایت و پشتیبانی نمایند.

این گزارش می افزاید کریستوفر لوندبری ،فیروز سلیمان زاده ، بهرام تورانی ، آیدا نجفی ، صمد اسکندری ، فلورت معارفی ، استفان بری ، محمد لاسکی ، نشمیل فتاحی ، توفیق محمدی ، عبدالله اسدی ، مینا رسول نژاد، یوهان زندین ، کریم نوری ، کارولین ،حسین صالحی ، سخنرانان این تجمع بودند.

لازم به ذکر است در حال حاضر ۶۵ پناهجوی ایرانی به مدت ۷۰ روز در تحصن و در پی بی توجهی اداره مهاجرت تا کنون ۱۰ تن از آنان به مدت ۷ روز است که در اعتصاب غذا به سر برده و گفته اند که در صورت عدم پاسخ از سوی مسئولین مربوطه همه روزه بر تعداد اعتصاب کنندگان افزوده شده و روند آن ادامه خواهد داشت.

این تحصن و اعتصاب همچنان ادامه دارد.

ستاد خبری کمیته پناهجویان متحصن و اعتصاب غذا کننده در گوتنبرگ
 مهدی شیخ نجدی ۰۰۴۶۷۶۲۱۷۹۶۷۹ بهزاد جوادیان ۰۰۴۶۷۳۷۵۵۱۰۷۵

ارسال دیدگاه