بیانیه ی نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور در اعتراض به بازداشت کارگران

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی خود از کارگران دستگیر شده در اول ماه می امسال و نیز سایر فعالین کارگری زندانی، با تمام توان در راه آزادی این عزیزان خواهد کوشید وآزادی بی قید و شرط تمامی این فعالین را خواستار است.

 
خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط کارگران دستگیر شده اول ماه مه هستیم!
امسال به مناسبت اول ماه می به مانند گذشته و حتی گسترده ترشاهد فراخوان ها و بیانیه ها و در نهایت برگزاری مراسم اول ماه مه بودیم. فضای سرکوب و اختناق نتوانست جلو عزم کارگران برای برگزاری مراسم این روز را به شیوه های مختلف بگیرد زیرا برای کارگران این روز یک عرصه مهم از مبارزه برای تحقق مطالبات سیاسی و رفاهی شان است.

 اما از طرفی همه ما انتظار برخورد و سرکوب از طرف رژیم زخم خورده سرمایه داری با حرکت اول ماه می کارگران را داشتیم و در نهایت هم دیدیم که چگونه رژیم دیگرباره به صف کارگران و زحمتکشان این جامعه هجوم آورد و آنانی که خوشنامان و فعالین دلسوز این طبقه بودند را به بند کشیدند. هنوز فعالین کارگری همچون رضا شهابی، ابراهیم مددی، منصوراسانلو، بهنام ابراهیم زاده و… در بند بودند که در اول ماه می امسال هم فعالین خوشنامی همچون وفا قادری، غالب حسینی و یدالله قطبی و خالد حسینی در سنندج و نیز فعالین اتحادیه کارگری دزفول با نامهای فرشید محمدزاده، رضا گرجی، جعفر تقی نژاد، و حمید رضا سلوکی در بند رژیم اسلامی ایران افتادند. این اولین باری نیست که رژیم دست به چنین تهاجمی علیه کارگران می زند بنای این رژیم به مانند هر رژیم سرمایه داری دیگر بر استثمار و سرکوب کارگران استوار بوده و هست و خواهد بود. اما اینبار حمله رژیم سرمایه داری از ضعف و چند پارگی اش ناشی می شود نه از قدرت ثبات سیاسی و اقتصادی اش، هر سرکوبی نشان از قدرت و اقتدار ندارد بلکه چنگ و دندان نشان دادن گاهی از ترس و وحشت ناشی می شود. در این میان، مبارزه متحد و یکپارچه کارگران و زحمتکشان این جامعه است که می تواند دست رژیم سرمایه داری را از روی سر کارگران و زحمتکشان و نیز فعالین کارگری زندانی و سایر زندانیان سیاسی دیگر کوتاه کند.

نهادهای همبستگی با جنبش کارگری ایران ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی خود از کارگران دستگیر شده در اول ماه می امسال و نیز سایر فعالین کارگری زندانی، با تمام توان در راه آزادی این عزیزان خواهد کوشید وآزادی بی قید و شرط تمامی این فعالین را خواستار است و از همینجا از تمامی دوستداران و همراهان جنبش کارگری می خواهد که با هر شیوه ممکن و بر اساس توانایی و امکانات محلی خود به کمپین آزادی فعالین و کارگران زندانی بپیوندند و صدای آنها را به گوش طبقه کارگر محلهای زیست و کار خود برسانند و خواهان آزادی فوری کارگران دستگیر شده در اول ماه می شوند.

زنده باد اول ماه می روز جهانی کارگران
نابود باد رژیم سرمایه داری ایران
کارگران زندانی باید فوراً آزاد گردند!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور

می ۲۰۱۱
nhkommittehamahangi@gmail.com

کانون همبستگی کارگران ایران و کانادا –kanonhambastegi@gmail.com
ـ کمیته همبستگی با جنبش کارگری ایران- استرالیا proletarianunite@gmail.com
- کمیته دفاع از کارگران ایران – نروژ cdkargari@gmail.com
- همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران – فرانسه sstiran@yahoo.fr
- کانون همبستگی با کارگران ایران – فرانکفورت و حومه kanoonhf_2007@yahoo.de
- کانون همبستگی با جنبش کارگری ایران – هانوفر kanon.hannover@yahoo.de
- کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se
- کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ kanounhambastegi@gmail.com
- انجمن کارگری جمال چراغ ویسی info@ijcwa.com
- شبکه همبستگی کارگری iranwsn@fastmail.fm
- کمیته حمایت از کارگران ایران تورنتو کانادا toronto_committee@yahoo.ca
کانون همبستگی با کارگران در ایران – ایالت نورد راین وستفالن (آلمان) solidarity.labor@googlemail.com
iran.turkey.workers@gmail.com کمیته همبستگی کارگران ایران و ترکیه
leftalliance@yahoo.com – اتحاد چپ ایرانیان – واشنگتن

ارسال دیدگاه