کلیپ / سخنگوی ائتلاف دمکرات سوریه:ما با سبزهای ایران همدلیم

جنبش اعتراضی سوریه جانبدار دمکراسی است و خود را همدل با جنبش سبز ایران میداند

ارسال دیدگاه