بیانیه شماره ۲ شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۹۰

فراخوان زمان و مکان های مراسم ها – ساعت ۵ عصر سراسر کشور
سال ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی

در آستانه ی روز جهانی کارگر،۱۱ اردیبهشت (اول ماه مه) ستیز کارگران علیه سرمایه داری اسلامی در ایران شکل دیگری به خود گرفته است؛از جمله اعتصاب پیروزمندانه کارگران در پتروشیمی در ماهشهر و چند ماه قبل اعتصاب کارگران پتروشیمی در تبریز،که منجر به تغییر قرارداد های موقت شرکت های پیمانکاری به قراردادهای میان مدت شد نشان از خیزش جدیدی در مبارزات کارگران علیه سرمایه داری دارد. لازم است که علاوه بر تمامی اقشار مختلف طبقه ی کارگر، کارگران بیکار و اخراجی و به وی‍ژه تمامی کارگران قرارداد موقت،سفید امضا و بی قرارداد و کارگران شرکت های پیمانکاری هر چه بیشتر ضمن اعتراض و اعتصاب،قدم های استوارتری برای ایجاد تشکل های مستقل و خود ساخته ی خود بردارند و علاوه بر ایجاد و تقویت تشکل های علنی،توده ای و طبقاتی ،بخشی از کارگران اگاه باید با ایجاد و یا تقویت هسته ها،محافل و کمیته های مخفی و غیر علنی نقشی جدی در سازماندهی مبارزات کارگران برای به دست آمدن مطالبات و نیز سوق دادن مبارزات به سمت تشکل یابی کارگران ایفا کنند.

جهاد اقتصادی و ریاضت اقتصادی که سرمایه داری در ایران و جهان قصد دارد به کارگران تحمیل کند،دستمزدهای فلاکت بار و برده وارانه،حذف یارانه ها و سرکوب مبارزات و فعالین و تشکل ها و نیز سرکوب هرگونه اعتراض و تظاهرات و سرکوب بیان و قلم و اعتصاب و تحمیل زندان و فقر و دیکتاتوری و فلاکت و جنگ و خرافه پروری و تبعیض جنسیتی و تبعیض جنسیتی و ستم طبقاتی بر زنان،کار کودکان،بحران های زیست محیطی،فشار اقتصادی بر بازنشستگان،گسترش بیکاری و اعتیاد و ظلم و بیداد و ارعاب و تهدید و زندان و نیز فریب کاری های هر دو جناح سرمایه داری در ایران یعنی اصولگرایان و نیز اصلاح طلبان حکومتی که اکنون اندکی از چپاول و غارت رانده شده اند و فریب و دغل تمامی کشورهای سرمایه داری اعم از امریکا و چین و روسیه و دولت های اروپایی منجمله انگلیس و آلمان و فرانسه و ایتالیا و غیره،همه و همه باید با مشت محکم و اتحاد و سازمانیابی و تشکل یابی کارگران پاسخ داده شود.

روز جهانی کارگر نه سبز است و نه سیاه و نه سفید و نه بنفش و نه زرد؛روز جهانی کارگر و همه ی روزها به نشانه ی خون و جان و عمر و هستی طبقه ی کارگر به رنگ سرخ است؛کارگران تولید کنندگان تمامی ثروت ها و نعمت ها و رفاه در جامعه ی بشری هستند و با خون خود حیات جامعه ی انسانی را تضمین میکنند ،اما خود هیچ بهره ای از این نعمات و ثروت ها نمیبرند،ما کارگران فریب هیچ کدام از جناح های سرمایه داری و رنگامیزی های آنان را نخواهیم خورد.

ما کارگران ایران در روز جهانی کارگر هم صدا و هم پیمان با دیگر هم طبقه ای هایمان در سراسر جهان ضمن گرامیداشت این روز،با خشم و اعتراض خود یکصدا فریاد برخواهیم آورد که طبقه ی کارگر برای به دست آوردن مطالبات خود و براندازی نظام انگل وار سرمایه داری تنها و تنها با اتکا به دانش طبقاتی و اتحاد و تشکل ها و سازمان های طبقاتی و کارگری خود تکیه خواهید زد.

کارگران نیک میدانند که نه تنها در روز جهانی کارگر بلکه هر روز باید بیش از پیش با اعتراض بیشتر و با سازماندهی مبارزات به سوی ایجاد تشکل های طبقاتی خود قدم بردارند و هر روز را عرصه ی ” گسترش و تقویت ستیز طبقاتی و نبرد کارگری” کنند و نسخه ها و مناسبات برده وارانه ی سرمایه داری و از جمله ” جهاد اقتصادی” و سایر بی حقوقی های تحمیل شده از سوی سرمایه داری اسلامی در ایران را بیشتر و بیشتر نقش بر آب کنند.

ما کارگران هر چه بیشتر و گسترده تر،در روز جهانی کارگر ۱۱ اردیبهشت به ویژه در ساعت ۵ عصردر محل های کار و زندگی و در محلات و خیابان و کوی و برزن و در هنگام ایاب و ذهاب و در سرویس های غذاخوری و رخت کن ها و در هر جا و هر جا و در هر فرصت ممکن مطالبات ۸ گانه ی کارگری که – نه تمام مطالبات، بلکه – اهم مطالبات کارگران است را به بحث و گفت و گو میگذاریم و برای ادامه ی نبرد و حرکت به سوی ایجاد تشکل های طبقاتی،مستقل و خود ساخته و مستقل خود برنامه ریزی و اقدام خواهیم کرد.

در ادامه ی این بیانیه علاوه بر فراخوان مراسم ها و اعلام زمان و مکان ها،برخی شعارهای مناسب کارگری برای فریاد کردن در محل های مراسم،تظاهرات و آکسیون معرفی میشوند و در پایان بیانیه اهم مطالبات ۸ گانه برای پخش و تکثیر و برای بحث و گفت و گو در میان کارگران درج خواهد شد.

در زمان های اعلام شده که مطابق پیشنهادات ارسالی کارگران در جاهای مختلف تعیین شده ،برای کارگرانی که در حال کار و در محیط های کاری شان هستند ،قرار بر دست از کار کشیدن به مدت ۵ دقیقه میباشد که لازم است به طور یکپارچه و سراسری در همان زمان توسط کارگران در همه ی نقاط، مطالبات کارگری در میان کارگران به بحث گذاشته شود .

کارگرانی که در زمان اعلام شده برای شرکت در مراسم ها امکان تجمع دارند میتوانند با به خاطر داشتن شعار ها و مطالبات و یا کاغذ های حاوی شعار ها و مطالبات به طور متحد و با برنامه ریزی در محل های اعلام شده حاضر شوند.شعار های ما کارگران باید صف طبقاتی ما را معلوم کند؛شوراهای اسلامی کار و خانه های کارگر،جناح های سیاه و سبز سرمایه داری هر کدام برای منافع سرمایه داری دست و پا میزنند.ما هیچ اعتراض و تجمعی را بی نصیب نخواهیم گذاشت اما با پرچم خود و با طرح مطالبات ۸ گانه ی خود به اعتراض دست خواهیم زد و در این روز به یکدیگر یادآور میشویم که برای رهایی از ستم و استثمار طبقاتی و فقر باید و باید و باید متشکل شویم.

زمان و مکان مراسم های روز جهانی کارگر –یکشنبه ۱۱ اردیبهشت

ساعت ۵ عصر – سراسر کشور:

الف – تجمع ها و مراسم ها در سراسر کشور:
تهران- ساعت ۵ عصر – از میدان انقلاب تا مقابل وزارت کار
مشهد- شیراز-اصفهان- قزوین (همگی مطابق اعلام کارگران این مناطق) و سایر شهرستان ها ساعت ۵ عصر در مقابل ادارات کار شهرستان ها و یا ادارات کل کار استان.
از شهرهایی در جنوب و مرکز و نیز شهرهایی در کردستان اعلام شده که فراخوان ِ زمان و مکان مطابق شرایط و بر اساس ملاحظات محلی و در زمان مناسب به اطلاع کارگران رسانده خواهد شد.

ب- اعتصاب موقت سراسری در محیط های کار:
ساعت ۵ عصر- کارگران شاغل در محیط های کار و کارخانجات به طور همزمان و یکپارچه و سراسری به مدت ۵ دقیقه در ساعت ۵ عصر یکشنبه دست از کار خواهند کشید و مطالبات ۸ گانه و مباحث خود را با همکاران خود به بحث خواهند گذاشت.در صورت امکان ، با طرح شعارها و خواسته ها و مطالبات جاری خود، کارگران در این ساعت در محل های مناسب در محیط کار تجمع خواهند نمود و ضمن برگزاری مراسم به فریاد شعار ها و طرح و بحث و اعتراض برای دستیابی به مطالبات خود خواهند پرداخت.

شعارهای پیشنهادی برای روز مراسم و نیز برای سایر اعتراضات و تجمعات کارگری در سراسر سال:

- دستمزد بردگان و حذف سوبسید/بر علیه سرمایه باید جنگید – قرارداد موقت/ ملغی باید گردد
- کارگر زندانی آزاد باید گردد – قرارداد موقت / بردگی وفلاکت
- زندانی سیاسی / آزاد باید گردد – کارگران جهان/ هم طبقه،هم پیمان
- کارگر قراردادی،پیمانی/ تشکله پایان بی سامانی – شورای عالی کار / حامی سرمایه دار
- علیه شرکت های پیمانکاری/ برپا کنیم تشکل کارگری – اتحاد و تشکل / راه رهایی ما
- شورای اسلامی کار/ پشتیبان سرمایه دار – سرمایه از روز ازل نبوده / سرمایه دار حق ما رو ربوده
- اصول گرا،اصلاح طلب/ضد کارگر،فرصت طلب – تشکل مستقل حق مسلم ماست
- جهاد اقتصادی و ریاضت/ به ضد کارگرانه این سیاست – جهاد اقتصادی و ریاضت / ننگ بر این اقتصاد و سیاست

مطالبات هشت گانه‌ی کارگران ایران – سال ۱۳۹۰
۱- ما کارگران برای مقابله با قراردادهای موقت، سفید امضا و قراردادهای شرکت‌های پیمان‌کاری با اتحاد و آگاهی و با ایجاد تشکل های خود دست به مبارزه خواهیم زد.

۲- حذف یارانه‌ها هجوم به سفره‌ی خالی کارگران است؛ ما ضمن گسترده کردن اقدام برای نپرداختن قبض‌های آب، برق، تلفن و گاز از هر طریق ممکن دیگر و به صورت متحد و متشکل با این اقدام و طرح ِ ضد کارگری مبارزه خواهیم کرد.

۳- ما اعلام و تعیین حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان که چندین برابر زیر خط فقر است و توسط نهاد سرمایه‌داری شواری‌عالی کار تعیین شده و نیز روش ضد کارگری و خائنانه‌ی سه جانبه گرایی را محکوم می‌کنیم؛ در روش سه جانبه گرایی، مذاکره و توافق بین نمایندگان کارفرمایان و نماینده دولت (که همگی از طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند) از یک سو و ازسوی دیگر نماینده‌ی کارگران انجام می‌گیرد و کارگران در مقابل دو رای سرمایه داری بازنده خواهند بود. ما اعلام می‌داریم که افزایش دستمزد با خواهش و توافق و مذاکره حاصل نمی‌شود. کارگران باید با اعتراض و نمایش قدرت و اعتصاب و با مبارزه‌ی متشکل و متحد دستمزدهایی متناسب با استاندارهای زندگی را به سرمایه‌داری تحمیل کنند.

۴- کارگران و فعالان کارگری زندانی باید آزاد شوند و ما هر گونه دستگیری، اخراج و تحت فشار قرار دادن کارگران را محکوم نموده و به صورت گسترده برای آزادی آنان مبارزه خواهیم کرد.

۵- ما کارگران برای دست‌یابی به آزادی بیان، آزادی تشکل، تحزب، اعتصاب، آزادی قلم و آزادی تمامی زندانیان سیاسی و پایان یافتن احکام ضد انسانی اعدام ،همزمان با دیگر مطالبات‌مان مبارزه خواهیم کرد.

۶- پیروزی کارگران جز با اتحاد متشکل و سازمان‌یافته‌ی تمامی اقشار طبقه‌ی کارگر اعم از کارگران صنعتی، معلمان، پرستاران، کارگران بخش خدمات، معادن، کارگران کشاورزی و … ممکن نیست. ما کارگران در هر صنف و رسته ضمن اتحاد با تمامی اقشارهم طبقه ای مان در طبقه ی کارگران ایران و منطقه و حمایت از مطالبات کارگران مهاجر در ایران از جمله کارگران افغانی ،خود را متحد و پشتیبان مبارزات کارگران در سراسر جهان می‌دانیم.

۷- ما برای دست‌یابی به مطالبات اقتصادی-سیاسی خود بر علیه تمامی جناح‌ها و حاکمیت‌های داخلی و خارجی سرمایه‌داری اعم از اصول‌گرا و اصلاح‌طلب در ایران و اعم از دولت‌های سرمایه‌داری آمریکا،چین، روسیه، اروپایی و … تنها و تنها با اتکا بر نیروی طبقاتی کارگری خود، مبارزه خواهیم کرد.

۸- نظام سرمایه‌داری از تبعیض جنسیتی-اقتصادی- سیاسی- اجتماعی علیه زنان بهره و سود می‌برد، همچنین کار کودکان منبع سود‌های سرشار برای نظام انگلی سرمایه داری‌ست؛ ما ضمن محکوم کردن هرگونه تبعیض جنسیتی علیه زنان ،برای متشکل کردن هر گونه مبارزه برای دست‌یابی زنان به مطالبات ویژه ی زنان و نیز مطالبات طبقاتی شان و نیز برای تقویت جنبش لغو کار کودک از هیچ مبارزه‌ای فروگذار نخواهیم کرد.

شورای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ۱۳۹۰
بیانیه شماره۲ – سال ستیز طبقاتی به جای جهاد اقتصادی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
۱may1390@gmail.com

ارسال دیدگاه