افزایش قیمت انواع نان در استان مرکزی از روز گذشته

به فاصله یک روز از اعلام فرمانداری اراک نسبت به غیر قانونی بودن افزایش قیمت نان در اراک، معاون برنامه‌ریزی استاندار مرکزی از افزایش قیمت نان در استان از روز گذشته خبر داد.

خبرگزاری مهر:
به گزارش خبرنگار مهر در اراک، افزایش نیافتن قیمت نان روزهای گذشته در رسانه های استان مرکزی منتشر شد و این خبر از سوی علی عاشوری رد و قیمت های جدید اعلام شد.

بر این اساس وی گفت: به دنبال افزایش قیمت گندم از هر کیلو ۲۵۰ تومان به ۳۶۰ تومان، قیمت انواع نان نیز در کمیته قیمت‌گذاری نان از امروز در استان افزایش یافت.

وی تصریح کرد: بر اساس آخرین تصمیمات این کمیته قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه ۷۰۰ گرمی ۳۵۰ تومان، نان لواش ماشینی با چانه ۱۸۰ گرمی و لواش تنوری با چانه ۱۷۰ گرمی ۱۰۰ تومان، مشهدی با چانه ۴۰۰ گرمی ۲۷۵ تومان، تافتون ماشینی با چانه ۳۷۰ گرمی ۲۰۰ تومان و لواش و تافتون سنتی با چانه ۳۰۰ گرمی ۲۰۰ تومان، بربری با چانه ۵۰۰ گرمی بدون کنجد ۲۷۵ و کنجدزده ۳۰۰ تومان تعیین شده است.

عاشوری افزود: هر قرص نان سنگک با چانه ۶۵۰ گرمی ۲۵۰ تومان، نان بربری با وزن چانه ۵۰۰ گرمی ۲۰۰ تومان، تافتون سنتی با وزن چانه ۱۷۰ گرمی ۷۵ تومان و نان لواش با وزن چانه ۱۸۰ گرمی ۷۵ تومان تعیین شده است.

ارسال دیدگاه