پیام رضا شهابی از زندان اوین برای روز جهانی کارگر

من در حالی که به خاطر دفاع از حقوق خود و دیگر همکارانم به مدت یک سال است که در بازداشت موقت به سر میبرم ، روز جهانی کارگر را به همه ی شما کارگران چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان تبریک میگویم. امیدوارم کارگران با پرهیز از تفرقه و چند دستگی و با اتحاد و همبستگی بتواند به حقوق و مطالبات خود دست بیایند. 

بر اساس خبر تایید شده توسط یکی از اعضای خانواده ی رضا شهابی کارگر زندانی در زندان اوین ، شهابی در روز چهارم خرداد ماه در شعبه ی ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی محاکمه خواهد شد و این زمان به وکیل رضا اعلام شده است.

رضا شهابی کارگر و عضو هیات مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد ٰ تا روز دادگاهش بدون دلیل و با اتهامات واهی و تنها به دلیل دفاع از حقوق و مطالبات بر حق کارگری خود و دیگر همکارانش در حدود یک سال را در زندان و به اصطلاح در بازداشت موقت به سر برده است.

همچنین رضا شهابی در آستانه ی روز جهانی کارگرٰ اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ) پیامی بدین مضمون را به تمامی کارگران اعلام نموده است :

” کارگران ایران و جهان
من در حالی که به خاطر دفاع از حقوق خود و دیگر همکارانم به مدت یک سال است که در بازداشت موقت به سر میبرم ، روز جهانی کارگر را به همه ی شما کارگران چه در ایران و چه در دیگر نقاط جهان تبریک میگویم. امیدوارم کارگران با پرهیز از تفرقه و چند دستگی و با اتحاد و همبستگی بتواند به حقوق و مطالبات خود دست بیایند.

مبارک باد روز جهانی کارگر
رضا شهابی،  زندان اوین
اردیبهشت ماه ۱۳۹۰ “

ارسال دیدگاه