فاطمه رجبی ( نویسنده کتاب احمدی‌نژاد معجزه هزاره سوم): احمدی نژاد از ولایت تبعیت نکند جلویش می ایستیم

احمدی‌نژاد تصور نکند که ۲۵ میلیون رأى دارد و این افراد به خاطر شخص احمدی‌نژاد به او رأى داده است. نه این طور نبوده است چراکه ملت به خاطر گفتمان انقلاب اسلامى به احمدی‌نژاد رأى دادند و هر زمان که گفتمان را در خطر ببینند، علیه جریان متهاجم به گفتمان انقلاب بسیج خواهند شد.

عصر ایران:
نویسنده کتاب احمدی‌نژاد معجزه هزاره سوم، تأکید کرد که محبوبیت احمدی‌نژاد تا زمانى ادامه خواهد داشت که ‌مطیع ولایت فقیه و مقام معظم رهبرى باشد.

فاطمه رجبى استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسى در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه احمدی‌نژاد بر اساس گفتمان مهدویت و گفتمان انقلاب اسلامى روى شانه‌هاى جریان حزب‌الله قرار گرفت و به نهاد ریاست جمهورى رسید، گفت: منظور از حزب‌الله جریان سیاسى خاصى نیست، بلکه منظور حزب‌الله غیرمصطلح یعنى تمامى مردم مومن، هیئتى و مذهبى ایران اسلامى.

وى با بیان اینکه محبوبیت امروز احمدی‌نژاد نیز به خاطر گفتمان مهدویت و گفتمان انقلاب اسلامى است، افزود: این محبوبیت تا زمانى ادامه خواهد داشت که جریان حزب‌الله شانه از احمدی‌نژاد خالى نکرده باشد، چرا‌که گفتمان عدالتخواهى و مهدویت احمدی‌نژاد با حضور ملت حزب‌الله در صحنه معنا پیدا می‌کند.

این کارشناس مسایل سیاسى با بیان اینکه جریان انحرافى در کشور قصد دارد القا کند که احمدی‌نژاد گفتمان مهدویت و عدالتخواهى را به وجود آورده است، تصریح کرد: در کتاب رنسانس اسلامى ۸۴ نوشته‌ام که گفتمان مهدویت در نزد ملت حزب‌الله از ابتدا وجود داشت اما آقاى خاتمى و آقاى هاشمى به اذعان خود آمریکایی‌ها از این گفتمان حمایت نکردند اما چون آقاى احمدی‌نژاد نام این گفتمان را شعار تبلیغاتى خود قرار داد، ملت حزب‌الله به او رأى مثبت داد.

رجبى ‌با بیان اینکه ملت حزب‌الله هیچ‌گاه با هیچ فردى و هیچ جریانى عقد اخوت نبسته‌ است، گفت: ‌براى حزب‌الله فقط اصول و معیار مهم است و تا زمانى که افراد مطابق با این اصول و معیارهاى ارزشى باشند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت اما اگر زمانى افراد از این اصول عدول کنند، ملت حزب‌الله تضمینى براى حمایت از این افراد ندارند.

وى با بیان اینکه احمدی‌نژاد در برخى اصول غیرقابل انتظار عمل کرده است، گفت: آقاى احمدی‌نژاد بداند اگر بخواهد مطابق با اصول گفتمان مهدویت و عدالتخواهى که تبعیت از ولى فقیه و مقام معظم رهبرى محور آن است، عمل نکند قطعا از بهشت حزب‌الله خارج خواهد شد و جریان حزب‌الله نه تنها او را طرد خواهد کرد بلکه موضعى صریح و شفاف علیه او اعمال خواهند کرد.

نویسنده کتاب احمدی‌نژاد معجزه هزاره سوم با بیان اینکه ملت حزب‌الهى ایران تا ‌هنگام تبعیت احمدی‌نژاد از ولى فقیه، او را روى شانه‌هاى خود نگه خواهند داشت، گفت: آقاى احمدی‌نژاد تصور نکند که ۲۵ میلیون رأى دارد و این افراد به خاطر شخص احمدی‌نژاد به او رأى داده است. نه این طور نبوده است چراکه ملت به خاطر گفتمان انقلاب اسلامى به احمدی‌نژاد رأى دادند و هر زمان که گفتمان را در خطر ببینند، علیه جریان متهاجم به گفتمان انقلاب بسیج خواهند شد.

رجبى با بیان ‌اینکه یک جریان انحرافى با هدف منحرف کردن دولت از گفتمان انقلاب اسلامى در بین خودی‌ها نفوذ کرده است،‌ گفت که باید هشدارهاى دلسوزان انقلاب از جمله آیت‌الله مصباح‌یزدى را جدى بگیریم.

ارسال دیدگاه