دادگاه بهنام ابراهیم زاده، فعال حقوق کودک به زمان نامعلومی موکول گردید

دادگاه فعال حقوق کودک بهنام ابراهیم زاده که قرار بود امروز در شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب برگزار شود با عدم اعلام قبلی و حضور محمد مقیسه ای رئیس این دادگاه برگزار نشد.

روز دوشنبه ۲۹ فروردین ماه با اعلام قبلی قرار بود که دادگاه فعال حقوق کودک بهنام ابراهیم زاده در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب توسط محمد مقیسه ای از اعضای کمیسیون قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ برگزار شود. در حالی که وکلا و خانواده وی که با طی صدها کیلومتر مسافت در دادگاه حاضر و همچنین زندانی سیاسی بهنام ابراهیم زاده به دادگاه آورده شده بود پس از مدتی طولانی انتظار به آنها گفته شد که محمد مقیسه ای نمی تواند در دادگاه حاضر شود و دادگاه به زمان نامعلومی موکول شد.

لازم به یادآوری است بهنام ابراهیم زاده ۳۴ ساله فعال حقوق کودک و کارگری روز شنبه ۲۲ خرداد سال ۸۹ با یورش مامورین وزارت اطلاعات و با ضرب و شتم دستگیر و به بند مخوف ۲۰۹ منتقل گردید. اونزدیگ به ۴ ماه در بند مخوف ۲۰۹ تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشت . و بر اثر شکنجه ها ی جسمی قفسه سینه ، پا و گوش چپ وی آسیب دید .فعال حقوق کودک بهنام ابراهیم زاده در اعتراض به بازجویی های وحشیانه ، بلاتکلیفی و نگهداری طولانی مدت در سلولهای انفرادی به مدت ۱۵ روز دست به اعتصاب غذا زد.او سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد.

بهنام ابراهیم زاده فعال حقوق کودک و کارگری پس از ماهها بلاتکلیفی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توسط صلواتی معروف به قاضی مرگ با اتهامات واهی به ۲۰ سال حبس تعزیری محکوم شد.پرونده او ابتدا به دادگاه تجدید نظر و سپس به دیوان عالی کشور ارجاع داده شد که هر دو ارگان حکم صادره را غیر عادلانه خواندند. ولی در مورد تبرئه او هیچ اقدامی نکردند و پرونده را مجددا به شعبۀ ۲۸ دادگاه انقلاب برای محاکمه ارجاع دادند. اما با عدم حضور محمد مقیسه ای در دادگاه ،دادگاه وی به زمان نامعلومی موکول گردید.

فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، ادامۀ بازداشت و صدور حکم غیر قانونی و غیر انسانی علیه این فعال کارگری و فعال حقوق کودک با وجود اذعان دادگاه تجدید نظر و دیوان عالی کشور مبنی بر ناعادلانه بودن حکم را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار اقدامات عملی برای ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای جهت رسیدگی به دادگاههای بین المللی می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۰ برابر با ۱۸ آوریل ۲۰۱۱
http://hrdai.net
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com

گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل

ارسال دیدگاه