کمیته های کارگران سوسیالیست داخل کشور: در باره مبارزات و سرکوب مردم خوزستان

شمار کشته شدگان اعتراضات چند روز گذشته به چهار نفر رسیده است و مطابق آخرین اخبار ۱۵۰ نفر بازداشت شده اند که ۳۰ نفراز آنها زنان هستند. (دنباله…)

هشتمین روز اعتصاب در ماه شهر ده هزار کارگر پتروشیمی در اعتصاب!

اعتصاب بیش از ده هزار کارگر شرکتهای پیمانکاری مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر که از روز بیستم فروردین ماه جاری آغاز شده است همچنان ادامه دارد. (دنباله…)

ماه مه امسال پیش بسوی تقویت و گسترش نبرد طبقاتی

امسال در روز جهانی کارگر، کارگران و زحمتکشان پرچم جنبشی را به دوش میگیرند، که پیام آور نان، کار، آزادی است. جنبشی که کل خاور میانه و شمال آفریقا را در بر گرفته، مرزها را درهم شکسته، و برای پایان دادن به عمر ننگین دیکتاتورهای سرمایه یکی پس از دیگری با درهم شکستن نظم نوین جهانی، به پیش میرود. (دنباله…)

ازاعتصاب گسترده و بزرگ کارگران مجتمع‌های پتروشیمی ماهشهر حمایت می کنیم

 پیش به سوی گسترش اعتصابات تا اول ماه می‌ ۲۰۱۱ (دنباله…)

ویژه اول ماه مه ۱۳۹۰

اول ماه مه، روز حهانی کارگر به تمامی کارگران ایران و حهان مبارک باد! (دنباله…)