عضویت افتخاری منصور اسانلو در بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا

یونایت، بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا، روز پنجشنبه اعلام کرد که منصور اسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، را به عضویت افتخاری خود برگزید.
آقای اسانلو که در تیرماه سال ۸۶ به اتهام های امنیتی بازداشت و به پنج سال زندان محکوم شد، در زندان رجایی شهر کرج به سر می برد. وی در تابستان سال گذشته به یک سال زندان دیگر محکوم شد.

بازداشت و زندانی شدن منصور اسانلو و شمار دیگری از فعالان کارگری با اعتراض سازمان های حقوق بشری و اتحایده های کارگری مواجه شده است.
لن مک کلوسکی، دبیر کل اتحادیه کارگری یونایت، با بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار عضو، روز پنجشنبه عضویت افتخاری منصور اسانلو در این تشکل کارگری را در نشست فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل اعلام کرد.

این اقدام در راستای مبارزه برای حقوق اتحادیه ای آقای اسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، صورت گرفته است.
این مبارزه توسط فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در سراسر جهان سازمان داده شده است.
دبیر کل اتحادیه کارگری یونایت گفت: منصور اسانلو الهام بخش ما است و این گام کوچکی برای قدردانی از آنچه که او برای اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه و نیز اتحادیه های مستقل کارگری در جهان انجام داده است، به حساب می آید.

لن مک کلوسکی با ابراز خوشحالی از عضویت افتخاری منصور اسانلو در اتحادیه کارگری یونایت اعلام کرد که این تشکل کارگری به مبارزه خود برای آزادی آقای اسانلو ادامه خواهد داد.
دیوید کاکرافت، دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، نیز گفت: منصور نماد برجسته ای برای تمامی رهبران و اعضای تشکل های کارگری است که در ایران زندانی هستند.

آقای کاکرافت با اشاره به بیماری آقای اسانلو افزود که درمان او توسط مقام های ایرانی می تواند مرهمی برای چهره مخدوش ایران باشد.
منصور اسانلو از بیماری های گئناگون رنج می برد و به گفته خانواده اش، مقام های زندان رجایی شهر و قوه قضاییه با دادن مرخصی به وی برای معالجات پزشکی مخالفت می کنند.

دبیر کل فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل در مورد عضویت افتخاری آقای اسانلو در اتحادیه کارگری یونایت گفت که این اقدام یادآور این نکته است که او فردی شناخته شده در جهان است و مورد حمایت جهانیان قرار دارد.

ارسال دیدگاه