چهارمین روز اعتصاب غذای زندانیان سیاسی رجایی شهر

در حالی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر چهارمین روز خود را پشت سر گذاشته که خیلی ها می پرسند آیا این زندانیان به همه یا بخشی از خواسته های خود دست خواهند یافت؟ (دنباله…)

صادق هدایت: روز آخر

به مناسبت سالروز خاموشی “صادق هدایت”  روایتی از بهرام بیضایی
درزها با پنبه بسته شده است. گاز باز است و اتاق پُر می‌شود. به وی لبخند می‌زند و آرام عینکش را از چشمش بر می‌دارد. عینک بر چمدانی کوچک قرار می‌گیرد؛ کنار ساعت مچی و خودنویس و کیف دستی. یک سو مجوز اقامت که باید تمدید شود؛ یک لفاف پول برای کفن و دفن. داش‌آکل پس‌پس می‌رود و محو می‌شود. علویه خانم پس‌پس می‌رود و محو می‌شود. حاجی‌آقا پس‌پس می‌رود و محو می‌شود. (دنباله…)

عضویت افتخاری منصور اسانلو در بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا

یونایت، بزرگترین اتحادیه کارگری بریتانیا، روز پنجشنبه اعلام کرد که منصور اسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، را به عضویت افتخاری خود برگزید. (دنباله…)

اسماعیل نوری علا: رابطهء خارج کشور با جنبش سبز

براستی که اگر جنبش سبز از یک رهبری داهیانهء سکولار دموکراتی برخوردار بود که، بجای کوشش برای تعمیر بنای کلنگی حکومت اسلامی در پی فرو ریختن حقوقی این بنا بر می آمد و، با تکیه بر نیروهای وسیع مردمی که در عمل نشان داده اند خاضرند جان و مال و ناموس خود را در این راه فدا کنند، بر آتش این آزادیخواهی می افزود، آنگاه چه نیازی به خارج کشوری های سکولار دموکرات وجود داشت؟ (دنباله…)