دو نفر در زندان مرکزی اراک اعدام شدند

صبح چهار شنبه ۲۴ فروردین ماه، ”علی، ع“ و ”احمد- ا“ که توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب اراک به اعدام محکوم شده بودند، اعدام شدند.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، این دو به اتهام حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین و تریاک به اعدام محکوم شده بودند. گفتنی است که اجرای حکم اعدام این دو شهروند، ششمین احکام اعدام اجرا شده در هفته جاری بوده است.

ارسال دیدگاه