تجمع اعتراضی کارگران کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت‌تپه در مقابل مجلس

تعدادى از کارگران شرکت‌هاى کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت‌تپه در اعتراض به اجرا نشدن مصوبه مجلس در خصوص پرونده وصل بیمه این کارگران در جلوى درب مجلس تجمع کردند.

ایسنا:
به گزارش ایسنا، این کارگران در تجمع صبح امروز- سه‌شنبه – خود اعلام کردند که طبق مصوبه کمیسیون اجتماعى و در طى تحصن تعدادى از این کارگران در تاریخ ‌١٩/١٢/٨٧ قرار شد فصول بیکارى این کارگران در سنوات بیمه آنها وصل شود. این در حالى است که تا این تاریخ سازمان تامین اجتماعى این کار را انجام نداده است.

این افراد پلاکارد در دست داشتند که مضمون آن عبارت بود از این که ما نمایندگان کارگران نی‌بر شرکت‌هاى کشت و صنعت کارون، شوشتر و هفت‌تپه در کمیسیون اجتماعى مجلس با توجه به حساسیت موضوع، تقاضاى جلسه فورى و بررسى پرونده وصل بیمه این کارگران را خواستاریم.

ارسال دیدگاه