“از دیکتاتوری تا دمکراسی” چارچوبی نظری برای کسب آزادی. نوشته جین شارپ

سالیان سال، یکی از مهمترین نگرانی های من این بوده است که مردم چگونه می توانند جلوی به وجود آمدن دیکتاتوری ها را بگیرند یا آنها را از بین ببرند…… ادامه کتاب >>

ارسال دیدگاه