بالاخره یکی از عوامل جنایات کهریزک به “مجازات” رسید! (ارتقا مقام یافت!)

سردار عزیز الله رجب زاده همان آدمی است که در سرکوب راهپیمایان جنبش اعتراضی بعد از تقلب در انتخابات خرداد ۸۸ و کشتار و تجاوز به زندانیان در قتلگاه کهریزک با سمت فرمانده ی نیروی انتظامی استان تهران نقش عمده داشت و قرار بود که محاکمه و مجازات شود اما بازنشسه و با لباس شخصی معاون شهردار تهران شده است!

جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی:
 در دفتر پیوست ِ روزنامه ی همشهری مورخ ۱۶/۱/۱۳۹۰ که به بهانه شرکت سردار قالیباف شهردار تهران و جمعی از معاونان و صحابه ی نامبرده در همایش شهرداران شهرهای بزرگ آسیا؛ دراستانبول، به مصاحبه و درفشانی آقایان اختصاص داشت؛ مصاحبه ای هم با (( سردار رجب زاده )) رییس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران و معاون قالیباف؛ انجام شده بود که وی شرح کشافی درباره ی تاریخچه ی زلزله در تهران و مدیریت زلزله داده بود.

این مصاحبه از آن روی واجد اهمیت است که این سردار عزیز الله رجب زاده همان آدمی است که در سرکوب راهپیمایان جنبش اعتراضی بعد از تقلب در انتخابات خرداد ۸۸ و کشتار و تجاوز به زندانیان در قتلگاه کهریزک با سمت فرمانده ی نیروی انتظامی استان تهران نقش عمده داشت و قرار بود که محاکمه و مجازات شود اما بازنشسه و با لباس شخصی معاون شهردار تهران شده است!!!

این موضوع نیز حائز اهمیت است که سردار رجب زاده قبل از فتنه ی خمینی با درجه گروهبان دومی در شهربانی آن زمان (پاسبان) بود ولی بعد از سلطه خمینی، به این حضرات خدمت کرد و سردار سرتیپ شد و اکنون پس از کشتارخرداد ۸۸ و جنایات کهریزک و در سن کهولت با ۳۵ سال سابقه در شهربانی و نیروی انتظامی رژیم کنونی به شهردار محبوب، قالیباف پیوسته است.

ارسال دیدگاه