یورش نیروهای سرکوبگر به جوانان در پارک قیطریه و سر دادن شعارهای ضد حکومتی در آنجا

نیروهای سرکوبگر ولی فقیه به جوانان شرکت کننده در مراسم ۱۳ بدر در پارک قیطریه تهران یورش بردند  که منجر به سر دادن شعارهایی علیه رژیم در این پارک گردید.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
روز شنبه ۱۳ فرودین ماه حوالی ساعت ۱۴:۰۰ تعداد زیادی از مردم تهران در پارک قیطریه مشغول برگزاری جشن ۱۳ بدر بودند که مورد یورش نیروهای سرکوبگر ولی فقیه قرار گرفتند و منجر به درگیری بین جوانان و نیروهای سرکوبگر گردید. در این درگیری حداقل ۲ نفر از جوانان دستگیر و به نقطۀ نامعلومی منتقل شدند.

در پی دستگیری ۲ جوان در این پارک مردم نسبت به برخورد وحشیانه نیروهای سرکوبگر اعتراض کردند و  خواستار آزادی این ۲ جوان شدند. ولی نیروهای سرکوبگر از آزادی آنها خوداری می کردند. این مسئله باعث شد که مردم به سر دادن شعارهای اعتراضی علیه رژیم ولی فقیه اقدام نمایند. شعارهای که سر داده می شد  عبارت بود از؛ مرگ بر دیکتاتور و حتی در چند مورد شعار مرگ بر خامنه ای سر داده شد.
به دنبال  برخوردهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر با جوانان فضای پارک قیطریه همچنان  متشنج می باشد و احتمال اعتراضات بیشتری می رود.

ارسال دیدگاه