اسماعیل هوشیار: تاریخ سکولار سبز در تصویر….!

اینکه کدیور میرود در همان جایگاه اسلامی و حکم میدهد  و چنین نظراتی …. از نظر من نه جدی است و نه جای تعجب دارد، فقط طنز است. تمام تاریخ ادیان و اسلام را فشار دهی ،…. طول و عرض و عمق و سطح و….. و خلاصه چکیده آن میشود “خمینی” . این کدیور هم دنباله یا ترکش همان تفکر است. از این تفکر مگر باید انتظار حل تضادهای جامعه را داشت؟  دراین زمانه برای ما که فقط  جنبه طنز دارد و برای خود کدیور اثبات یک نوع بیماری و عدم تعادل روحی!

تاریخ سکولار سبز در تصویر….!

hoshyaresmaeil@yahoo.com

درزمانی، آورده اند که ناصرالدین شاه را عمه ای بود به غایتِ زیبا و رعنا و حسن و جمال…… از قضای روزگار سلطان قَدَر قدرت را به رغم حرمسرایی عریض و طویل آکنده از همه قسم خوبرویانِ سیم تنِ پری چهره ، رای بر آن افتاد که با عمه ی خویش مزاوجت نماید و از شهد وصل عمه خانم خویش کامیاب شود. لذا تمامی علما و فقهای مملکت را فراخواند و ازشان صیغه ای، حدیثی، روایتی، آیه ای چیزی طلب نمود که معاشقت وی و عمه اش را روا گرداند. همگان انکار کردند که این خلاف نص شریعت است و اصلاً امکانش نیست که عمه از محرمان است و دین مبین نزدیکی با آنان را حرام اعلام کرده. هر آن چه علما اصرار کردند که ممکن نیست سلطان صاحبقران را پذیرفته نیامد و امر ملوکانه فرمودشان که بروند و بگردند و تفحص کنند بلکه چاره ای بیابند.

جمیع علما و فقهای قلمرو همایونی مدت ها گشتند و جستند و تحقیق نمودند و پس از ماه ها تلاش بی حاصل به محضر شاه رسیدند و عرض کردند: “قبله ی عالم، به فرموده ی همایونیِ حضرتعالی گشتیم تا جهت حلال گرداندن وصال حضرت والا و عمه ی اولیا راه چاره ای بیابیم، اما نشد”.

ناصرالدین شاه دستی به سبیل خویش کشید و با لبخندی فاتحانه گفت: شما گَشتید و نشد، ولی ما کردیم و شد

دیروز دوستی مطلبی از کدیور فرستاد که ما حسابی گشتیم تا صحت آن را اطمینان حاصل کنیم . ولی بعد به نتیجه رسیدیم که اساسا مگر فرقی هم دارد و این جماعت با چنین تفکری چه نیازی به مدرک دارند ؟ ابتدا اصل مطلب و لینک آن ….. http://hamjensgera.wordpress.com/2011/03/31/%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%AD%DA%A9%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AC%D9%86%D8%B3-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DA%A9

همجنس گرا
دیدگاهای یک همجنس گرا و رخداد های زندگی همجنس گرایان…… به دلیل ظلم به همجنس گرایان صدور حکم کشتار همجنس گرایان توسط محسن کدیور (یکی از سران جنبش سبز)
مارس ۳۱, ۲۰۱۱ بدست همجنس گرا

محسن کدیور در پاسخ به یک پرسش اینچنین گفته است :

پرسش : تعارض اسلام سنتی با حقوق بشر در زمینه انتخاب جنسی امری است که در سوالات از قلم افتاده. آیا فقه سنتی در مورد نوع انتخاب شریک جنسی (همجنس بازی) به گونه ای تبعیض آمیز عمل نمی کند؟ این تبعیض در کدامیک از محورهای فوق میگنجد؟

پاسخ کدیور:
اولا: ارتباط جنسی با جنس موافق (همجنس بازی) در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق پیرو آن به رسمیت شناخته نشده است. تلاش همجنس گرایان در شناخته شدن آنها به عنوان یک اقلیت (اقلیت جنسی) در اسناد اصلی اجماعی بین المللی تا کنون به نتیجه نرسیده است. تا آنجا که من می دانم تنها جائی که به این امر اشاره ضمنی شده در یک سند فرعی در مورد پناهندگی افرادی است که به خاطر در پیش گرفتن این رویه در کشور خود در خطر مرگ قرار گرفته اند. در برخی کشورهای اروپائی کوششهائی برای به رسمیت شناخته شدن همجنس گرایان و پذیرش خانواده متشکل از دو جنس موافق آغاز شده ، اما نهایت موفقیت آنها این بوده که روابط جنسی از حقوق شخصی است و در صورتی که با تراضی طرفین باشد احدی حق مخالفت یا نادیده گرفتن آن را ندارد. همجنس گرائی در تمام جهان منتقدان بسیارجدی دارد چه در میان پیروان ادیان الهی (مسلمانان، مسیحیان و یهودیان) و چه در میان افراد عرفی غیر دینی. به هر حال همجنس بازی تا کنون فاقد پشتوانه اجتماعی بین المللی به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر است.

ثانیا: اصولا همجنس بازی یا همجنس گرائی امری غیر عقلائی و غیر انسانی است و انحراف از مسیر صحیح بشری محسوب می شود. بیشک موافقان این رویه سخن ما را باور ندارند، آنچنانکه ما نیز در مدعیات و ادله همجنسگرایان سخن موجهی نیافته ایم. در نهایت به لحاظ عقلائی از قبیل امور جدلی الطرفین می شود. برای ورود در مصادیق حقوق بشر مبنائی عقلائی و موجه لازم است. همجنس گرائی تا کنون به لحاظ عقلائی از حقوق بشر شناخته نشده است. به قول مشهور اول برادریت را اثبات کن بعد ادعای میراث کن، در شمرده شدن همجنس گرائی در زمره حقوق بشر تردید جدی وجود دارد، با چنین تردیدی بحث از تبعیض درباره اقلیتهای جنسی چه محلی از اعراب دارد؟

ثالثا: ارتباط جنسی با همجنس در همه ادیان ابراهیمی از جمله اسلام بشدت تقبیح و تحریم شده است. قرآن کریم با شدیدترین لحن ممکن این رویه را تحت عنوان رویه قوم لوط مذمت کرده است. علمای اسلام – اعم از اهل سنت و شیعه – در ممنوعیت شرعی و اشد مجازات همجنس بازان همداستانند. رضایت طرفین در فعلی که نهی موکد شرعی دارد کارساز نیست. حرمت شرعی لواط و مساحقه و مجازات شدید مرتکبین آنها از احکام ثابت و دائمی شرعی است. روشنفکری دینی در این مسئله که فاقد پشتوانه عقلائی است با اسلام سنتی در حرمت شرعی و اصل مجازات(فارغ از نوع آن) برخوردی مشابه دارد. البته تجسس در حریم خصوصی افراد هم ممنوع است. با صراحت می گویم مسلمانی مطلقا همجنس گرائی را بر نمی تابد و از تمامی طرق موجه برای ریشه کن کردن این انحراف تأسف بار از جوامع انسانی کوشش می کند.

من ضمن اینکه کمی فکر کردم مقدار زیادی هم حال کردم از این طبع کدیوری و خمینی و پیامبری …….

اولا که کدیور تصریح کرده است : …در صورتی که عمل همجنس گرائی با توافق طرفین باشد ، احدی حق مخالفت یا نادیده گرفتن آن را ندارد …! ولی به محض خارج شدن از موضع شخص خودش و رفتن در قالب دین ، حرف شکل دیگری هم میگیرد : رضایت طرفین در فعلی که نهی موکد شرعی دارد کارساز نیست !

موضع شخص کدیورهمان است که ابتدا بیان کرده و اشکالی در آن نیست. اما همین کدیور از موضع فردی خودش  که فاصله میگیرد و میرود در جایگاه الهی و مذهبی تکیه میزند آنوقت موضوع درقرن ۲۱ بیشتر به طنز راه میبرد تا کلامی جدی! تاکید میکنم که چون در قرن ۲۱ هستیم چنین مواضع و حرفهایی که امثال کدیور میزند فقط جنبه طنز دارد. والا مثلا در ۳ قرن پیش چنین مسائلی از سونامی ژاپنی هم در افکار عمومی بدتر بود . ما هم مدارک مستند در اختیار نداریم تا ببینیم که اصولا پدیده هایی به نام پیامبر چرا راجع به چنین مسائلی خیلی حساس بودند ؟ آنها حساس بودند چون در روزگاران عهد عتیق رابطه زدن با جنس مخالف خیلی برایشان مشکل بود ، چون بیش از حد تصور بی شعور بودند …..!

اون محمد که در بیابانهای عربستان تا ۴۰ سالگی مجبور بود فقط  به حیوانات متوسل شود و راهزنان قوی تر از خودش هم  به خود رسول الله……  . بعد که که خدیجه را گیر آورد هم به ترشحات فیزیکی رسیدگی میکرد و هم به ترشحات ذهنی و عقده های ۴۰ سال گذشته ….پس جبرئیل و خدا و قرآن و اینا … را از آستین در میآورد و طی ۲۰ سال چنان مخ جامعه را تیلیت میکند که وقتی در ۶۰ سالگی به دست یک دختر بچه ۹ ساله به جای عروسک داشاق میدهد … نه تنها کسی اعتراض نمیکند بلکه همه به عایشه میگویند ام المومنین! مادر عیسی هم بعد از یک سکس خفن در طویله داستان سکس با خدا را ساخت و نجات پیدا کرد و موسی هم که میرفت بالای کوه تور و ترتیب گوساله سامری بدبخت را میداد و برمیگشت و میگفت با خدا حرف زده …. بیائید ای قوم من، اینم یه فرمان جدید!

کلا داستان این پیامبران معمولا از ۲ موضع شکل میگرفته. یا در زمان خودشان خیلی با هوش بودند که متوانستند مردم آن زمان را با مزخرفات خودشان همراه کنند و یا خیلی عقده ایی و خود کم بین و تنبل و……

ولی امروز موضوع کاملا متفاوت است. رابطه زدن همه انسانها به هر شکلی شدنی است و قابل تشریح و به هیچ مارمولکی هم ربط ندارد . …… اسلامش را ول کن که خمینی هم در رساله اش نوشته بود: اگه حشری شدید لاس زدن با دختر بچه شیرخواره از نظر دین اسلام اشکالی ندارد ولی اگه ۲ تا آدم گنده به هر دلیلی از هم خوششون بیاد اشکال داره و لواط است و لیکن سنگساراست و ….. .

اینکه کدیور میرود در همان جایگاه اسلامی و حکم میدهد  و چنین نظراتی …. از نظر من نه جدی است و نه جای تعجب دارد، فقط طنز است. تمام تاریخ ادیان و اسلام را فشار دهی ،…. طول و عرض و عمق و سطح و….. و خلاصه چکیده آن میشود “خمینی” . این کدیور هم دنباله یا ترکش همان تفکر است. از این تفکر مگر باید انتظار حل تضادهای جامعه را داشت؟  دراین زمانه برای ما که فقط  جنبه طنز دارد و برای خود کدیور اثبات یک نوع بیماری و عدم تعادل روحی!

واما حسن ختام این مطلب حکایتی از پیامبر و علی ملنگ، که به مسلمین و از جمله کدیور تقدیم میشود:

ارتباط معنوی رسول الله و خر مبارکش
روایت از علی (ع) ..اولین حیوانی که پس از رسول خدا(ص) از دنیا رفت عفیر خر رسول خدا بود! این خر با رسول خدا صحبت کرده بود ! و گفته بود پدر و مادرم فدای تو! پدرم از قول پدرش و از قول جدش و جد جدش و ..نقل کرد که او خری بود که نوح (ع) در کشتی گذاشت! و آنزمان نوح به جد من گفت ای مردم از نسل این خر خری متولد میشود که رسول خدا بر او سوار میشود ! و من خوشحالم که آن خر هستم

عن امیر المومنین علی قال ان اول شیی من ادواب توفی هو عفیر حمار رسول الله ذالک الحمار کلم رسول الله فقال بابی انت و امی ………
اصول کافی جلد ۱ ص ۱۸۴ کتاب الحجه باب ما عند الائمه من سلاح رسول الله

جناب کدیور، با چنین مواضع سبز سیاسی و فکری، تو عدوی هیچکس نیستی …. تو انکار انسانیت خودتی …..!

ریدم به روح هرچی خرافه خلق کنه و پیامبره و قوانین دینی و کتاب دینی و سیاستمدار جاکشه……

اسماعیل هوشیار
ژنو
اول اپریل ۲۰۱۱
۱۲ فروردین ۱۳۹۰
www.tipf.info

ارسال دیدگاه