گزارشی از مراسم خاکسپاری و گرامیداشت جانباختۀ محسن دگمه چی

مراسم خاکسپاری  شهید راه آزادی مردم ایران محسن دگمه چی  صبح امروز علیرغم تهدیدات تلفنی مامورین وزارت اطلاعات ،کارشکنی ها ، ممانعتها و یورش وحشیانه به شرکت کنندگان  در بهشت زهرا برگزار شد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران:
روز چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه  پیکر شهید راه آزادی مردم ایران به بهشت زهرا منتقل شد. هنگام انتقال به بهشت زهرا تعدادی زیادی از بازاریان شناخته شده بازار تهران و همچنین تعدادی از فعالین  دانشجویی و فعالین سیاسی، زنان ،کودکان و سایر اقشار جامعه حضور داشتند. حضور جمعیت به حدی گسترده بود که نیروهای سرکوبگر وحشت زده شده بودند و سعی داشتند با تهدید و اقدامات سرکوبگرانه مانع ادامۀ حضور مردم شوند.

از بدو انتقال پیکر شهید به بهشت زهر با کارشکنیهای مختلف نیروهای سرکوبگر حاضر در آنجا مواجه بودند. هنگامی که قصد غسل پیکر شهید  را داشتند به آنها اطلاع داده شد که باید مراسم غسل را متوقف کنند.پس از آن به آنها گفته شد که می توانند مراسم غسل را ادامه بدهند.  پس از انجام مراسم غسل و تشیع پیکر بسوی آرامگاه ابدی،  مامورین سرکوبگر به بهانۀ اینکه  پیکر باید مورد بررسی پزشک قانونی قرار گیرد و باید بازگردانده شود قصد جلوگیری از ادامه برگزاری مراسم تشیع را داشتند ولی خانواده شهید و حاضرین  به اقدامات غیر انسانی آنها توجه نکردند و مراسم تشیع پیکر را ادامه دادند.

در حین تشیع پیکر، مامورین وزارت اطلاعات با همسر شهید راه آزادی تماس تلفنی برقرار کردند و او را به ستاد پیگیری وزارت اطلاعات احضار کردندو این تماسها بطور مستمر ادامه داشت.

اما جمیت حاضر در حین تشیع پیکر شهید اقدام به سر دادن فریادهای یا حسین و هیهات مناالذله نمودند و پیکر را بسوی آرامگاه ابدی تشیع نمودند.
حاضرین که گفته می شود تعداد آنها به صدها نفر می رسید گرد آرامگاه شهید جمع شدند و مراسم خاکسپاری را انجام دادند و مراسم مذهبی که بر علیه استبداد دینی و فریبکاری مذهبی رژیم ولی فقیه متمرکز بود ادامه یافت.

انبوهی از نیروهای سرکوبگر ولی فقیه در آنجا جمع شده بودند و مردم را زیر نظر داشتند و با ایجاد مزاحمتها و برخوردهای غیر انسانی و توهین های زننده به خانم هایی که در این مراسم شرکت کرده بودند سعی داشتند که مراسم را بر هم بزنند. اما وقتی که با ترفند تهدید و توهین وایجاد مزاحمت موفق به رسیدن به هدف خود نشدند . حوالی ساعت ۱۵:۰۰ به خانواده و حاضرین در محل یورش بردند و قصد دستگیری یکی از کسانی را داشتند که مراسم مذهبی را برگزار کرده بود و آن مراسم مذهبی را علیه فریب و نیرنگ ولی فقیه علی خامنه ای تبدیل نموده بود را داشتند که با مقاومت بی نظیرحاضرین مواجه و ناچار به عقب نشینی شدند.

در حال حاضر مراسم گرامیداشت شهید راه آزادی محسن دگمه چی در یکی از نقاط تهران در حال برگزاری است.

ارسال دیدگاه