وزیر امور خارجه بحرین خطاب به ایران: اگر بازی را تمام نکنید، برای رویارویی آماده می شویم!

وزیر امور خارجه بحرین، در اظهار نظری شدیداللحن که تحلیلگران ان را “بی سابقه ترین اظهار نظر مقام بحرینی در مورد ایران” می دانند، گفت: اگر ایران دست از بازی خود برندارد، می تواند منتظر رویارویی باشد.

انتخاب:
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری انتخاب؛ شیخ خالد بن حمد الخلیفه، وزیر خارجه بحرین در گفت و گو با وال استریت ژورنال، تهدید کرد: این دخالت ها می تواند به یک رویارویی تبدیل شود.

وی افزود: تهدید از جانب ایران می‌تواند در دوران اختلافات عمیق بین ایران و همسایگان عرب آن در منطقه خلیج فارس “تا هر سطحی” افزایش یابد.

شیخ خالد گفت، “آنها می‌توانند در ایجاد یک رویارویی اشتباهاتی مرتکب بشوند”. او افزود، “کارزار ایران علیه ما در این مرحله سیاسی است، ولی می‌تواند هر آن وضعیت متفاوتی داشته باشد”

بحرین اتهامات مبنی بر دست داشتن تهران در اعتراضها را افزایش داده و پادشاه حمد بن عیسی آل خلیفه، حاکم این کشور، روز یکشنبه با اشاره سرپوشده‌یی به ایران گفت، دولت توطئه ترور چند دهه‌یی توسط بیگانگان را خنثی کرده است.

شیخ خالد گفت، تنشهای منطقه‌یی کشور را به اتخاذ اقداماتی جهت حفاظت از خود وادار نمود. او گفت، “ما امنیتمان را جدی تلقی می‌کنیم. در این منطقه بین ایران و همسایگان آن یک اشکال جدی وجود دارد”.
شیخ خالد همچنین گفته است: آنها در کشور خودشان مشکل جدی دارند و باید به آن رسیدگی بکنند و دست از سر ما بردارند!

ارسال دیدگاه